.

Doe mee aan proefproject sociaal tolken in de zorg.

Doe mee aan proefproject sociaal tolken in de zorg.

Van 15 februari tot 15 mei 2023 kunnen zorgverleners gratis een sociaal tolk inschakelen voor gesprekken met patiënten en naasten. Het project is bedoeld voor alle patiënten in Vlaanderen die baat kunnen hebben bij taalondersteuning. Samen maken we een toekomstige financiering van sociaal tolken in de zorg mogelijk.

‘Iedereen heeft recht op veilige en kwaliteitsvolle zorg’

Sociaal tolken zijn nodig wanneer patiënten onvoldoende of (nog) geen Nederlands spreken. Zij zorgen ervoor dat patiënten begrijpen wat hun zorgverlener zegt, maar ook dat ze vragen kunnen stellen. Momenteel is er geen tussenkomst in de directe kost van de tolk- en vertaalprestaties. Kom op tegen Kanker is hierover in gesprek gegaan met de betrokken ministers. Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft nu middelen vrijgemaakt om de nood aan sociaal tolken in de zorg wetenschappelijk in kaart te brengen. Met de conclusies van het project gaan ze in overleg met de overheid om te bekijken in welke situaties sociaal tolken cruciaal zijn en terugbetaald zouden moeten worden.

Kom op tegen Kanker lanceert daarom samen met twaalf andere organisaties, waaronder Zorgnet-Icuro, een proefproject om te achterhalen in welke situaties een sociaal tolk cruciaal is om veilige en kwaliteitsvolle zorg te garanderen. Soms kan het bijvoorbeeld ook volstaan om een vertaalapp of familieleden in te schakelen, of om een gemeenschappelijke taal te spreken zoals Engels of Frans.

Hoe gratis een sociaal tolk aanvragen?

Wanneer zorgverleners van mening zijn dat andere taalondersteuning niet voldoet, kunnen ze van 15 februari tot 15 mei 2023, zolang de middelen dit toestaan, gratis een sociaal tolk aanvragen. Daarvoor moet aan drie voorwaarden voldaan worden.

  1. De zorgverlener overloopt vooraf een beslisboom om te bepalen of een sociaal tolk of andere taalondersteuning nodig is.
  2. Vraag een tolk aan: De organisatie waar de zorgverlener werkt of de zorgverlener zelf heeft een overeenkomst met een Agentschap. Dat kan met de dienst Sociaal Tolken en Vertalen (STV) van het Agentschap Integratie & Inburgering (AgII), met IN-Gent (Agentschap stad Gent) of met ATLAS (Agentschap stad Antwerpen). Eenmaal de zorgverlener een overeenkomst heeft, kan hij via deze Agentschappen een sociaal tolk aanvragen.
  3. De zorgverlener vult na elk gesprek waarvoor hij een beroep doet op een sociaal tolk een korte vragenlijst in. De tolkprestatie wordt enkel terugbetaald als de vragenlijst is ingevuld.

Meer informatie?

www.sociaaltolken.be

 

BETROUWBARE EN VERSTAANBARE INFORMATIE/ADVIES VERSTREKKEN OVER HET OPNAMEPROCES IN HET ZIEKENHUIS, DE SOCIALE WETGEVING, RECHTEN, JURIDISCHE ADMINISTRATIEVE ZAKEN, DE SOCIALE KAART EN HET GEZONDHEIDSZORG IN HET ALGEMEEN