Waarvoor staat BSWZ

"Als sociaal werkers maken wij deel uit van de eerste lijn. We zijn er om patiënten en hun omgeving te ondersteunen bij de gevolgen van ziekte op alle terreinen van het dagelijkse leven. Als een vrouw valt en haar heup breekt, bekijken wij het hele plaatje. Hoe zal die vrouw haar huishouden beredderen? Zijn er kinderen die naar school gebracht moeten worden? Is er iemand om voor de maaltijden te zorgen? Ook op persoonlijk vlak gaan we na of alles goed gaat. We nemen dus een veelheid aan taken op ons, die het herstel en de revalidatie mogelijk moeten maken. Maar door de hoge ontslagdruk is hier nauwelijks nog tijd voor. Veel diensthoofden sociaal werk zien dat met lede ogen aan, maar tot vandaag ontbrak een forum om dat knelpunt aan te kaarten. De beroepsvereniging wil die leemte vullen door hiervoor als aanspreekpunt te dienen, de overheid te informeren en beleidsondersteunende adviezen te formuleren."

Lees meer

Vormingen

BSWZ organiseert vormingen specifiek voor sociaal werkers in ziekenhuizen. Al jaren is het een traditie om op de World Social Work Day een studiedag in te richten waarop alle sociaal werkers uit de algemene, psychiatrische en universitaire Vlaamse ziekenhuizen zijn op uitgenodigd.

Ook is er de zeer gegeerde opleiding voor beginners dat bestaat uit 9 volle dagen en zeer verscheiden aspecten van het sociaal werk in het ziekenhuis behelst. We richten ons hier naar collega's met nog weinig ervaring en houden de groep deelnemers zo klein mogelijk zodat interactie en inbreng van de deelnemers gegarandeerd is. Deze opleiding is meer dan louter kennisoverdracht, maar wil inspelen op de behoeften en tegemoetkomen aan de vragen van de deelnemers.


Alle vormingen
06.11.19

Voorstelling hernieuwde uitgave van het boek "Ethische knopen. Leidraad voor doordacht sociaal werk."

Je bent op 21 november van harte welkom in Antwerpen voor de voorstelling van een hernieuwde uitgave van het boek "Ethische knopen. Leidraad voor doordacht sociaal werk."

Lees meer Alle nieuws
04.11.19

Sociaal Werk aan zet Memorandum

Lees meer Alle nieuws
12.07.19

Nood aan erkenning en financiering van sociaal werkers in speerpuntennota Zorgnet-Icuro

Onze beroepsvereniging ijvert al enige tijd samen met de werkgroepen sociale diensten ziekenhuizen van de FOD en Zorgnet-Icuro nog steeds voor een degelijke erkenning, normering en financiering van het sociaal werk in de ziekenhuizen. De speerpuntennota van Zorgnet-Icuro met de belangrijkste agendapunten voor de zorg voor de komende legislatuur staat op p5 het volgende vermeld:'De erkenning en financiering van sociaal werkers ingebed in het zorgaanbod ontbreekt echter. We vragen aan de overheden om daarin te voorzien.'Met dank aan iedereen, in de eerste plaats alle collega’s die hier mee hebben voor geijverd.

Lees meer Alle nieuws
02.07.19

De BSWZ zoekt enthousiaste collega's die het bestuur willen komen versterken

Als jij het belang van onze beroepsvereniging onderschrijft en je wil actief meewerken met een enthousiaste groep mensen aan de erkenning van het beroep van de sociaal werker  (m.b.t. patiëntgerelateerde activiteiten) in de ziekenhuizen, het verdedigen van de belangen en vertegenwoordiging van sociaal werkers in ziekenhuizen naar de overheid en het brede middenveld, de bewaking van de kwaliteit van ons beroep , het opvolgen van maatschappelijke ontwikkelingen, het uitwisselen van beroepservaring en het organiseren van vormingsinitiatieven in het kader van professionalisering aarzel dan niet om je (jullie)  kandidatuur te stellen

Lees meer Alle nieuws
02.05.19

Voorstel nieuwe functie voor sociaal werkers ziekenhuizen t.a.v. IFIC.

De beroepsvereniging vzw BSWZ heeft gepleit voor de toevoeging van een nieuwe, nog niet opgenomen functie, met name ‘referentie sociaal werker ziekenhuis’ en dit voor alle sociaal werkers die tewerkgesteld zijn in de ziekenhuizen, ongeacht de aard van het ziekenhuis of de afdeling waaraan ze verbonden zijn.

Lees meer Alle nieuws

Lid worden

Blijven werken aan de zichtbaarheid van het sociaal werk met als doel de uiteindelijke erkenning blijft een prioritaire doelstelling van de beroepsvereniging.

Lidmaatschap van onze beroepsvereniging is gratis en heel eenvouding. Vul het formulier in en wij beantwoorden asap je aanvraag.


Lees meer Al lid? Log in