.

Opleidingen BSWZ

Het sociaal werk in de ziekenhuizen is heel specifiek en genereert eigen noden.  Om hieraan tegemoet te komen voorziet de beroepsvereniging een opleidingstraject voor beginnende sociaal werkers.

Wij richten ons hierbij tot sociaal werkers met maximum 5 jaar ervaring in de sociale dienst van een algemeen, universitair, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis.  Om de interactie tijdens de sessies te bevorderen laten we maximum 25 deelnemers toe.  Het traject bestaat uit 9 modules, het opzet is dat alle modules gevolgd worden.

Startdatum 01-10-2021
Einddatum 01-10-2022
Registratie Startdatum 01-07-2021
Max. deelnemers Onbeperkt
Ingeschreven 35
Sluitingsdatum 30-09-2021
Prijs per persoon €250,00

Helaas volzet

De beroepsvereniging organiseert in 2022 een opleidingstraject leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden van de dienst sociaal werk in ziekenhuizen.

Het sociaal werk in de ziekenhuizen is heel specifiek en genereert eigen noden. Als leidinggevende sta je voor de complexe uitdaging om die noden te vertalen naar zowel het management als naar de praktijk. Hierbij moet je rekening houden met de context van hoge werkdruk, beperkte middelen en verwachtingen van verschillende stakeholders. Wij richten ons tot leidinggevenden van de dienst sociaal werk (al dan niet ingebed in de dienst patiëntenbegeleiding) van een algemeen, universitair, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis.

We streven naar een veilig leerklimaat dat onderlinge uitwisseling en intervisie mogelijk maakt.. Het traject omvat 3 modules die op elkaar inspelen en elkaar versterken.

Startdatum 16-03-2022
Einddatum 13-05-2022
Registratie Startdatum 12-01-2022
Max. deelnemers 15
Ingeschreven 4
Aantal plaatsen 11
Sluitingsdatum 21-01-2022
Prijs per persoon 250 euro incl broodjeslunch

Helaas volzet

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.