Opleidingen BSWZ

De beroepsvereniging organiseert in 2021 een opleidingstraject leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden van de dienst sociaal werk in ziekenhuizen.

Het sociaal werk in de ziekenhuizen is heel specifiek en genereert eigen noden. Als leidinggevende sta je voor de complexe uitdaging om die noden te vertalen naar zowel het management als naar de praktijk. Hierbij moet je rekening houden met de context van hoge werkdruk, beperkte middelen en verwachtingen van verschillende stakeholders. Wij richten ons tot leidinggevenden van de dienst sociaal werk (al dan niet ingebed in de dienst patiëntenbegeleiding) van een algemeen, universitair, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis.

We streven naar een veilig leerklimaat dat onderlinge uitwisseling en intervisie mogelijk maakt.. Het traject omvat 3 modules die op elkaar inspelen en elkaar versterken.

Startdatum 23-02-2021
Einddatum 28-04-2021
Registratie Startdatum 25-09-2020
Max. deelnemers Onbeperkt
Ingeschreven 20
Prijs per persoon 200 euro incl broodjeslunch

Helaas volzet

Naar jaarlijkse traditie nodigen we jullie uit voor de “studiedag” van de Beroepsvereniging Sociaal Werkers Ziekenhuizen (BSWZ).

Gezien de huidige COVID19 maatregelen gaat deze “studiedag” online door. Op onze website stellen we van 16/3/21 tot 16/6/21 een online vormingsplatform ter beschikking rond het thema sociale voorzieningen.

Startdatum 18-03-2021
Einddatum 16-06-2021
Registratie Startdatum 16-03-2021
Max. deelnemers Onbeperkt
Ingeschreven 381
Sluitingsdatum 01-06-2021
Prijs per persoon Gratis

Als sociaal werker in het ziekenhuis geconfronteerd worden met complexe, vaak schrijnende situaties waarin kinderen geboren worden, opgroeien in een context van middelenafhankelijkheid bij de ouders… waar warme zorg en uitdagingen mekaar ontmoeten… Hoe doen we dit? Wat is onze taak als maatschappelijk werker? Tegen welke grenzen lopen we aan? Welke hulpverlening is er voor de ouder en voor het kind?

Startdatum 22-04-2021
Einddatum 22-04-2021
Registratie Startdatum 19-03-2021
Max. deelnemers Onbeperkt
Ingeschreven 30
Sluitingsdatum 21-04-2021
Prijs per persoon Gratis

Graag nodigen wij jou uit voor het eerste online provinciale vorming Oost-Vlaanderen van de beroepsvereniging sociaal werkers in ziekenhuizen op woensdag 2/6/21.

Startdatum 02-06-2021
Einddatum 02-06-2021
Registratie Startdatum 19-04-2021
Max. deelnemers Onbeperkt
Ingeschreven 0
Sluitingsdatum 26-05-2021
Prijs per persoon Gratis