.

Opleidingen BSWZ

Het sociaal werk in de ziekenhuizen is heel specifiek en genereert eigen noden.  Om hieraan tegemoet te komen voorziet de beroepsvereniging een opleidingstraject voor beginnende sociaal werkers.

Wij richten ons hierbij tot sociaal werkers met maximum 5 jaar ervaring in de sociale dienst van een algemeen, universitair, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis.  Om de interactie tijdens de sessies te bevorderen laten we maximum 25 deelnemers toe.  Het traject bestaat uit 9 modules, het opzet is dat alle modules gevolgd worden.

Startdatum 01-10-2021
Einddatum 01-10-2022
Registratie Startdatum 01-07-2021
Max. deelnemers Onbeperkt
Ingeschreven 34
Sluitingsdatum 30-09-2021
Prijs per persoon €250,00

Vanuit de provinciale werkgroep Oost Vlaanderen hebben we jullie begin 2021 bevraagd over de noden ivm opleiding sociale voorzieningen. Hieruit kwam dat het merendeel de nood heeft aan een vorming rond tussenkomsten vervoer. Dit zowel in het kader van een oncologische behandeling alsook voor dialyse en cardiale revalidatie. Alsook rond het thema inkomensgarantie ouderen (IGO).

Startdatum 07-10-2021 13:30
Einddatum 07-10-2021 17:00
Registratie Startdatum 13-09-2021
Max. deelnemers 100
Ingeschreven 8
Aantal plaatsen 92
Sluitingsdatum 05-10-2021
Prijs per persoon Gratis

Het werk is wellicht voor velen onder ons het eiland waar we ons het vaakst op bevinden.
Hoe kunnen we het hoofd bieden aan de stressoren die we hier tegenkomen, ons bewust worden van wat ons stresseert, dit au sérieux nemen en ermee aan de slag gaan?

Startdatum 19-10-2021 13:00
Einddatum 19-10-2021 16:30
Registratie Startdatum 10-09-2021
Max. deelnemers 50
Ingeschreven 9
Aantal plaatsen 41
Sluitingsdatum 08-10-2021
Prijs per persoon Gratis

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.