.

Opleidingen BSWZ

Het sociaal werk in de ziekenhuizen is heel specifiek en genereert eigen noden.  Om hieraan tegemoet te komen voorziet de beroepsvereniging een opleidingstraject voor beginnende sociaal werkers.

Wij richten ons hierbij tot sociaal werkers met maximum 5 jaar ervaring in de sociale dienst van een algemeen, universitair, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis.  Om de interactie tijdens de sessies te bevorderen laten we maximum 25 deelnemers toe.  Het traject bestaat uit 9 modules, het opzet is dat alle modules gevolgd worden.

Startdatum 01-10-2021
Einddatum 01-10-2022
Registratie Startdatum 01-07-2021
Max. deelnemers Onbeperkt
Ingeschreven 35
Sluitingsdatum 30-09-2021
Prijs per persoon €250,00

Helaas volzet

Het werk is wellicht voor velen onder ons het eiland waar we ons het vaakst op bevinden.
Hoe kunnen we het hoofd bieden aan de stressoren die we hier tegenkomen, ons bewust worden van wat ons stresseert, dit au sérieux nemen en ermee aan de slag gaan?

Startdatum 19-10-2021 13:00
Einddatum 19-10-2021 16:30
Registratie Startdatum 10-09-2021
Max. deelnemers 50
Ingeschreven 25
Aantal plaatsen 25
Sluitingsdatum 08-10-2021
Prijs per persoon Gratis

Helaas volzet

Deze vorming wil voor de sociaal werkers die crisisopvang voorzien binnen hun ziekenhuis, een handvat bieden. Dit gaande van crisisopvang op zowel spoed- en intensieve afdelingen alsook acute, psychiatrische en revalidatiediensten.

Startdatum 09-11-2021 13:15
Einddatum 09-11-2021 16:30
Max. deelnemers 50
Ingeschreven 38
Aantal plaatsen 12
Prijs per persoon Gratis

Tijdens deze vorming gaan we op een interactieve en praktijkgerichte wijze aan de slag met de belangrijkste concepten en principes m.b.t. gerechtelijke bescherming van kwetsbare personen in het ziekenhuis.

Startdatum 25-11-2021 13:30
Einddatum 25-11-2021 16:30
Registratie Startdatum 05-10-2021
Max. deelnemers 20
Ingeschreven 20
Aantal plaatsen 0
Sluitingsdatum 19-11-2021
Prijs per persoon Gratis

Sorry, de opleiding is nu vol en we kunnen geen registratie(s) meer accepteren

Als sociaal werkers in de ziekenhuizen komen we in aanmerking met minderjarigen die zich in een crisissituatie bevinden. Gaande van een minderjarige waarvan de ouder moet worden opgenomen en deze geen opvang heeft tot het ongeboren kind van een kwetsbare zwangere.

Startdatum 30-11-2021 13:00
Einddatum 30-11-2021 16:30
Registratie Startdatum 13-10-2021
Max. deelnemers 40
Ingeschreven 15
Aantal plaatsen 25
Sluitingsdatum 19-11-2021
Prijs per persoon Gratis

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.