.

Opleidingen BSWZ

Het sociaal werk in de ziekenhuizen is heel specifiek en genereert eigen noden. Om hieraan tegemoet te komen voorziet de beroepsvereniging een opleidingstraject voor beginnende sociaal werkers.

Wij richten ons hierbij tot sociaal werkers met maximum 5 jaar ervaring in de sociale dienst van een algemeen, universitair, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis. Om de interactie tijdens de sessies te bevorderen laten we maximum 25 deelnemers toe. Het traject bestaat uit 9 modules, het opzet is dat alle modules gevolgd worden.

Startdatum 29-09-2022
Einddatum 13-06-2023
Max. deelnemers 30
Ingeschreven 30
Aantal plaatsen 0
Sluitingsdatum 01-09-2022
Prijs per persoon €250,00

Sorry, de opleiding is nu vol en we kunnen geen registratie(s) meer accepteren

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.