Speerpunten Zorgnet Icuro
12.07.19

Nooooood aan erkenning en financiering van sociaal werkers in speerpuntennota Zorgnet-Icuro

Onze  beroepsvereniging ijvert al enige tijd samen met de werkgroepen sociale diensten ziekenhuizen van de FOD en Zorgnet-Icuro nog steeds voor een degelijke erkenning, normering en financiering van het sociaal werk in de ziekenhuizen. De speerpuntennota van Zorgnet-Icuro met  de belangrijkste agendapunten voor de zorg voor de komende legislatuur staat op p5 het volgende vermeld:'De erkenning en financiering van sociaal werkers ingebed in het zorgaanbod ontbreekt echter. We vragen aan de overheden om daarin te voorzien.'Met dank aan iedereen, in de eerste plaats alle collega’s die hier mee hebben voor geijverd.

 


 


 


 


Lees meer
02.07.19

De BSWZ zoekt enthousiaste collega's die het bestuur willen komen versterken

Als jij het belang van onze beroepsvereniging onderschrijft en je wil actief meewerken met een enthousiaste groep mensen aan de erkenning van het beroep van de sociaal werker  (m.b.t. patiëntgerelateerde activiteiten) in de ziekenhuizen, het verdedigen van de belangen en vertegenwoordiging van sociaal werkers in ziekenhuizen naar de overheid en het brede middenveld, de bewaking van de kwaliteit van ons beroep , het opvolgen van maatschappelijke ontwikkelingen, het uitwisselen van beroepservaring en het organiseren van vormingsinitiatieven in het kader van professionalisering aarzel dan niet om je (jullie)  kandidatuur te stellen

Lees meer
02.05.19

Voorstel nieuwe functie voor sociaal werkers ziekenhuizen t.a.v. IFIC.

De beroepsvereniging vzw BSWZ heeft gepleit voor de toevoeging van een nieuwe, nog niet opgenomen functie, met name ‘referentie sociaal werker ziekenhuis’ en dit voor alle sociaal werkers die tewerkgesteld zijn in de ziekenhuizen, ongeacht de aard van het ziekenhuis of de afdeling waaraan ze verbonden zijn.

Lees meer
Afbeelding Logo
04.03.19

Oproep: start een transmurale onco-intervisie binnen je eigen regio en krijg een CHi-opleiding aangeboden!

Ben je sociaal werker of psycholoog en werk je in een oncologische setting of kom je in contact met
zorgverleners die werken in oncologie? Ervaar je de nood aan meer transmurale samenwerking en
uitwisseling? Zie je intervisie als een mogelijke stimulans hiervoor? Ben je gemotiveerd om collega’s
samen te brengen rond onco-gerelateerde thema’s?
Dan is deze oproep iets voor jou! 

Lees meer