.

Help mee bij het verbeteren van de zorg aan ouderen die seksueel geweld hebben meegemaakt – Operatie Alert

Om de zorg aan slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld te verbeteren, voeren we vanuit UZ Gent en UGent (VIORESC-ICRH) de Operatie Alert studie. Dit project is gefinancierd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Meer informatie kan u via onze website raadplegen:

Studiedag BSWZ Vakmanschap 23 april 2024

Op 23 april ben je erg welkom op onze jaarlijkse studiedag waar we deze keer het vakmanschap van de sociaal werker in het ziekenhuis centraal stellen.
Als sociaal werker heb je immers een specifieke expertise, een eigen kennis en kunde waarmee je voor patiënten en naasten het verschil maakt.

SAVE THE DATES modules en studiedag

Vanuit de beroepsverenging willen we jullie aandacht vestigen op onderstaande nieuwe modules die we aanbieden voor alle sociaal werkers werkzaam in een algemeen, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis.

Er werden 4 thema’s weerhouden om in 2024 mee aan de slag te gaan.

Studiedag: Help, mijn cliënt is zwanger!

Hoe maak je kinderwens en gezinsplanning bespreekbaar bij maatschappelijk kwetsbare doelgroepen?

Wat gebeurt er met je domicilieadres als je in opname gaat om gezondheidsredenen?

Als een patiënt langdurig opgenomen wordt in een ziekenhuis, psychiatrisch centrum of andere zorginstelling, dan gebeurt het dat de patiënt plots zijn domicilieadres verliest: hij werd ambtshalve geschrapt door de gemeente.

  • Wat kan een patiënt doen om te voorkomen dat zijn domicilieadres geschrapt wordt?
  • Moet je als zorginstelling toelaten dat een patiënt zijn domicilieadres op het adres van de instelling neemt?

Subcategorieën

BETROUWBARE EN VERSTAANBARE INFORMATIE/ADVIES VERSTREKKEN OVER HET OPNAMEPROCES IN HET ZIEKENHUIS, DE SOCIALE WETGEVING, RECHTEN, JURIDISCHE ADMINISTRATIEVE ZAKEN, DE SOCIALE KAART EN HET GEZONDHEIDSZORG IN HET ALGEMEEN