Ethische Knopen
06.11.19

Voorstelling hernieuwde uitgave van het boek "Ethische knopen. Leidraad voor doordacht sociaal werk."

Je bent op 21 november van harte welkom in Antwerpen voor de voorstelling van een hernieuwde uitgave van het boek "Ethische knopen. Leidraad voor doordacht sociaal werk."

Lees meer
04.11.19

Sociaal Werk aan zet Memorandum

Lees meer
Speerpunten Zorgnet Icuro
12.07.19

Nood aan erkenning en financiering van sociaal werkers in speerpuntennota Zorgnet-Icuro

Onze beroepsvereniging ijvert al enige tijd samen met de werkgroepen sociale diensten ziekenhuizen van de FOD en Zorgnet-Icuro nog steeds voor een degelijke erkenning, normering en financiering van het sociaal werk in de ziekenhuizen. De speerpuntennota van Zorgnet-Icuro met de belangrijkste agendapunten voor de zorg voor de komende legislatuur staat op p5 het volgende vermeld:'De erkenning en financiering van sociaal werkers ingebed in het zorgaanbod ontbreekt echter. We vragen aan de overheden om daarin te voorzien.'Met dank aan iedereen, in de eerste plaats alle collega’s die hier mee hebben voor geijverd.

Lees meer
02.07.19

De BSWZ zoekt enthousiaste collega's die het bestuur willen komen versterken

Als jij het belang van onze beroepsvereniging onderschrijft en je wil actief meewerken met een enthousiaste groep mensen aan de erkenning van het beroep van de sociaal werker  (m.b.t. patiëntgerelateerde activiteiten) in de ziekenhuizen, het verdedigen van de belangen en vertegenwoordiging van sociaal werkers in ziekenhuizen naar de overheid en het brede middenveld, de bewaking van de kwaliteit van ons beroep , het opvolgen van maatschappelijke ontwikkelingen, het uitwisselen van beroepservaring en het organiseren van vormingsinitiatieven in het kader van professionalisering aarzel dan niet om je (jullie)  kandidatuur te stellen

Lees meer