.

SAVE THE DATE: Studiedag BSWZ Vakmanschap 23 april 2024

Op 23 april ben je erg welkom op onze jaarlijkse studiedag waar we deze keer het vakmanschap van de sociaal werker in het ziekenhuis centraal stellen.
Als sociaal werker heb je immers een specifieke expertise, een eigen kennis en kunde waarmee je voor patiënten en naasten het verschil maakt.
Zet deze datum alvast in je agenda!

SAVE THE DATES modules en studiedag

Vanuit de beroepsverenging willen we jullie aandacht vestigen op onderstaande nieuwe modules die we aanbieden voor alle sociaal werkers werkzaam in een algemeen, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis.

Er werden 4 thema’s weerhouden om in 2024 mee aan de slag te gaan.

Studiedag: Help, mijn cliënt is zwanger!

Hoe maak je kinderwens en gezinsplanning bespreekbaar bij maatschappelijk kwetsbare doelgroepen?

Laat je inspireren tijdens deze boeiende studiedag.

Datum: 15 december

Locatie: Iers College, Janseniusstraat 1, 3000 Leuven

Studiedag: Help, mijn cliënt is zwanger!

 

Wat gebeurt er met je domicilieadres als je in opname gaat om gezondheidsredenen?

Als een patiënt langdurig opgenomen wordt in een ziekenhuis, psychiatrisch centrum of andere zorginstelling, dan gebeurt het dat de patiënt plots zijn domicilieadres verliest: hij werd ambtshalve geschrapt door de gemeente.

  • Wat kan een patiënt doen om te voorkomen dat zijn domicilieadres geschrapt wordt?
  • Moet je als zorginstelling toelaten dat een patiënt zijn domicilieadres op het adres van de instelling neemt?

Twee boeiende webinars op 16 februari en op 16 maart: Hoe start ik een taalbijstandsbeleid in mijn ziekenhuis?

Als zorgverlener moet je de taalbarrière wegnemen om kwaliteitsvolle en veilige zorg te kunnen bieden. Enkel als je elkaar goed begrijpt, kun je de juiste diagnose stellen en de patiënt informeren in het kader van de wet patiëntenrechten. 

Een transparant en duidelijk taalbijstandsbeleid in je ziekenhuis zorgt ervoor dat zorgverleners de juiste hulpmiddelen kunnen inzetten om de communicatie vlot te laten lopen. Dat kan gaan over een intercultureel bemiddelaar, sociaal tolk, informele tolken, anderstalige personeelsleden, vertaalapps, pictogrammen … 

Samen met Zorgnet-Icuro organiseert Kom op tegen Kanker twee webinars om ziekenhuizen te ondersteunen bij het uitwerken of het verbeteren van hun taalbijstandsbeleid in hun ziekenhuis. 

Subcategorieën

BETROUWBARE EN VERSTAANBARE INFORMATIE/ADVIES VERSTREKKEN OVER HET OPNAMEPROCES IN HET ZIEKENHUIS, DE SOCIALE WETGEVING, RECHTEN, JURIDISCHE ADMINISTRATIEVE ZAKEN, DE SOCIALE KAART EN HET GEZONDHEIDSZORG IN HET ALGEMEEN