.

Opleidingstraject 2020-2021 beginnende sociaal werkers

Wij richten ons hierbij tot sociaal werkers met maximum 5 jaar ervaring in de sociale dienst van een algemeen, universitair, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis.  Om de interactie tijdens de sessies te bevorderen laten we maximum 20 deelnemers toe.  Het traject bestaat uit 9 modules, het opzet is dat alle modules gevolgd worden.

Het opleidingstraject wordt mede gefinancierd door de FOD Volksgezondheid in het kader van kwaliteitsverbetering. Ziekenhuizen die kandidaten inschrijven voor dit opleidingstraject betalen 250€  per deelnemer lidmaatschap en genieten aldus een jaar lang van alle ondersteuning door BSWZ voor hun sociale dienst.  Koffie en broodjeslunch zijn voorzien en kosteloos voor de deelnemers.

Module 1 : Sociaal werk in het ziekenhuis Donderdag 1/10/20- Gent
Module 2 : Methodisch werken en communicatie Donderdag 15/10/2020 - Leuven
Module 3 : Sociale voorzieningen Donderdag 29/10/2020 - Gent
Module 4 : Zelfzorg: stappen naar minder stress en meer energie Dinsdag 10/11/20 – Gent
Module 5 : Transmurale zorg en werken met informele netwerken Dinsdag 15/12/2020 - Gent
Module 6 : Beroepsgeheim en patiëntenrechten Donderdag 14/01/2021 – Leuven
Module 7 : Herstelondersteunende zorg in een veranderend GGZ landschap Dinsdag 2/02/2021 - Leuven
Module 8: Diversiteit en specifieke doelgroepen Dinsdag 25/2/2021 - Gent
Module 9: Verlies en rouw Dinsdag 9/3/2021 – Leuven

Praktische informatie en een overzicht van de 9 modules vind je verder in deze brief.

Opleiding eigenschappen

Startdatum 01-10-2020 09:00
Einddatum 09-03-2021 16:30
Max. deelnemers 20
Ingeschreven 0
Aantal plaatsen 20
Sluitingsdatum 28-07-2020
Prijs per persoon Gratis

Helaas volzet

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.