.

Image

dag5 lesdeel1 inhoud

SPREKER(S):

Kristien Buelens werkt sinds 1999 als maatschappelijk werker. Sinds 2007 is ze verantwoordelijk voor de sociale diensten van de GZA-ziekenhuizen. Doordat ziekenhuisafdelingen steeds meer gespecialiseerd geraken, wordt het voor collega’s moeilijker om elkaar bij afwezigheid te vervangen. De kennis van de sociale kaart, van de rechten en plichten en van de voordelen zijn daardoor niet door iedereen voldoende gekend. We zijn daarom op zoek gegaan naar hulpmiddelen om snel een overzichtelijk antwoord te krijgen op het kluwen in ons sociaal netwerk. Er werden daarom stroomdiagrammen ontworpen die een overzicht kunnen bieden. 

Esther Van Reeth is werkzaam sinds 2000 als maatschappelijk werker in het psychiatrisch ziekenhuis UPC KU Leuven. Sinds 2017 is zij coördinator van het Competentiecentrum Sociaal Werk en ontwikkelde zij samen met haar medewerkers het ‘Assessment of Patients sociaal werk’, dat o.a. tot doel heeft non take-up van sociale rechten, die een rechtstreeks effect hebben op de ziekenhuisopname/behandeling te detecteren, waaronder o.a. het recht op verhoogde tegemoetkoming. (nieuwe) Medewerkers kunnen in de dagelijks praktijk terugvallen op het werkinstrument ‘Tips & Tricks’; een handleiding dat blijvend vormt krijgt op basis van casuïstiek, wetswijzigingen, veranderingen in het sociaal landschap,… en dat tot doel heeft stille kennis zichtbaar te maken en te delen met elkaar.

 

LESONDERWERP:

(Non)take-up sociale rechten

 

LESDOELEN:

  • Na het volgen van dit opleidingsonderdeel:
    • Is de maatschappelijk werker zich bewust van het probleem van non take-up van sociale rechten, meer specifiek deze gerelateerd aan ziekte en behandeling.
    • Heeft de maatschappelijk werker kennis gemaakt met een aantal werkinstrumenten, die ondersteunend kunnen werken in de dagelijkse praktijk.
    • Geïnspireerd om met deze inzichten aan de slag te gaan binnen de eigen dienst/organisatie.