.

Image

dag4 lesdeel4 inhoud

SPREKER(S):

Katrien Braekers werkt 23 jaar in het UPC KU Leuven waarvan de laatste 10 jaar als ‘expertiseverantwoordelijke herstelgerichte zorg en ervaringsdeskundigheid’  van opleiding is zij Sociaal cultureel agoog.

Jasmine Delafonte is opgeleid tot ergotherapeut en is 4 jaar werkzaam geweest als projectmedewerker (met ervaringskennis) bij Te Gek!? (Pysche vzw).

Zij werkte mee aan beeldvorming en preventie van geestelijke gezondheid in heel Vlaanderen. Daarnaast bezocht zij vele scholen voor gastsprekersopdrachten in functie van herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg. 

In 2020 volgde zij de opleiding herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg gevolgd aan UGent en KU Leuven, met als eindwerk 'kracht van de kwetsbare hulpverlener', dat ondertussen al veel bereik heeft gekregen

 

VAK OF LESONDERWERP:

De kracht van de kwetsbare hulpverlener

 

LESDOELEN:

De sociaal werker kan/kent na het volgen van dit opleidingsonderdeel:

  • De principes van Herstelgerichte zorg
  • Het verschil tussen ‘het hebben van ervaring’ en ‘ervaringsdeskundigheid’
  • Het concept ‘Professionele nabijheid ó professionele afstand’
  • Het concept ‘Professionele zelfonthulling’ (naar collega’s – patiënten):
    • Veiligheid binnen werkcontext
    • do’s en don’ts
    • reflecteren op jezelf als hulpverlener