.

Uitnodiging studiedag BSWZ

Beste Collega,

Het was een jarenlange traditie om naar aanleiding van de internationale dag van het sociaal werk elkaar te ontmoeten op onze studiedag van de Beroepsvereniging Sociaal Werkers Ziekenhuizen (BSWZ).

Noodgedwongen kon dit de afgelopen twee jaar niet in levende lijve, maar nu staan we er terug, en met nog meer goesting!

Op dinsdag 17/05/2022 focussen we op 'armoede en gezondheid'.
Arm maakt ziek en ziek maakt arm, een slogan die helaas bij velen maar al te goed gekend is. Ziek zijn gaat samen met gezondheidskosten, kosten die voor velen te hoog zijn. Als ziekte tot arbeidsongeschiktheid leidt of een handicap het werken niet of niet langer vanzelfsprekend maakt, kom je op de sociale ladder ongewild een trapje lager terecht en zie je zo ook je sociale kansen in de maatschappij drastisch verminderen. We verdiepen ons tijdens deze studiedag in de leefwereld van de persoon in armoede, maar krijgen ook inzicht in het grotere plaatje . Welke drempels ervaren deze patiënten in de gezondheidszorg van vandaag en hoe kunnen wij hen als sociaal werkers handvaten bieden tot een gelijkwaardige zorg? Hoe kunnen wij hen helpen hun rechten maximaal te benutten? En voor welke uitdagingen staan we als ziekenhuis en samenleving?

 

Programma
08u30 Onthaal met koffie

8u45 Verwelkoming door Sabine Maene, voorzitter BSWZ

09u00 Sara Willems - Universiteit Gent “Sociale verschillen in gezondheid en handvaten tot een meer rechtvaardige gezondheidszorg”

10u30 Pauze

10u45 Joost Bonte - Vlaams pionier in het straathoekwerk “Good practices in de hulpverlening bij armoedeproblematiek”

12u15 Lunch

13u00 Kris Dom en Caro Bridts - VZW Welzijnszorg “Inzichten over personen in armoede”

14u30 Pauze

15u00 Koen Vansevenant - Bind-Kracht "Drempels in de gezondheidszorg"

16u00 Einde

 

Sprekers:

Voor onze studiedag doen we beroep op 5 sprekers. Zij nodigen je uit om na te denken over de eigen praktijk in het ziekenhuis en geven concrete handvaten om met de opgedane kennis verder aan de slag te gaan.

Sara Willems is professor sociale ongelijkheid in de gezondheidzorg en diensthoofd van de vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnsgezondheidszorg van de Universiteit Gent. Daarnaast is zij onder meer actief als voorzitter van Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan en bestuurder van VZW Sint Lodewijk, een voorziening voor mensen met een fysieke beperking. Ze deelt de meest recente stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek naar sociale verschillen in gezondheid en biedt vanuit haar praktijkervaring handvaten aan voor een meer rechtvaardige gezondheidszorg.

Joost Bonte ondersteunde van 2001 tot 2020 als coördinator het straathoekwerk in Vlaanderen voor SAM, steunpunt Mens en Samenleving. Hij publiceert geregeld opiniestukken in tal van kranten en tijdschriften over het gevoerde beleid op vlak van welzijn en zorg. Hij is voorzitter van het Kortrijkse sociaal-artistieke gezelschap Unie der Zorgelozen. Veel mensen kennen Joost als de West-Vlaamse sociaal werker/coach uit het EEN programma ‘Zorgen voor Mama’. Vanuit zijn expertise als straathoekwerker staat hij stil bij de hulpverlening en de mogelijkheden van de sociaal werkers in ziekenhuizen.

Kris Dom en Caro Bridts zijn twee educatieve medewerkers van VZW Welzijnszorg. Caro Bridts is ervaringsdeskundige. Zij reiken ons inzichten over armoede aan. Welke kloven moeten personen in armoede overbruggen? Wat is het effect van armoede op mensen? Hoe kunnen wij als sociaal werkers hiermee omgaan? De gebrachte methodiek zal voldoende ruimte bieden voor uitwisseling.

Koen Vansevenant werkt als trainer bij Bind-Kracht en is auteur van publicaties van Bind-kracht en Meervoudig Gekwetst. Daarnaast is hij onder andere actief als supervisor gezondheidswerkers in wijkgezondheidscentra, spoeddiensten en inloopcentra. Wat zijn de drempels in de gezondheidszorg? Hoe botsen de leefwerelden van gezondheidswerkers en personen in armoede? Koen gaat in dialoog met een ervaringsdrager en laat deze getuigen.

Locatie: Provinciehuis Vlaams Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

https://www.vlaamsbrabant.be/nl/over-de-provincie/provinciehuis

Langs de Tiense Vest is het slechts 550 meter stappen (7 min) tot aan het provinciehuis. Kom je het station buiten gewandeld, ga dan naar links over het Roger Van Overstraetenplein. Met de auto; opgelet: soms herkent oudere gps-software het adres “Provincieplein’ niet. Voer als straatnaam “Tiensevest-kruising met Justus Lipsiusstraat” in. Parkeren kan (beperkt) en tegen betaling onder het provinciehuis. Er wordt geen parkeerplaats gegarandeerd.

Inschrijven: Inschrijven kan via https://www.bswz.be/vorming-en-opleidingen/opleidingen-bswz met de vermelding van naam en voornaam alsook de naam van het ziekenhuis en dit tegen uiterlijk 03/05/2022.

Betaling: De studiedag zelf kan worden ingericht met de financiële steun van de FOD Volksgezondheid. Voor het bijwonen van de studiedag, onthaal met koffie, drank tijdens de pauzes en broodjesmaaltijd, vragen wij 55 euro pp als bijdrage voor BSWZ in de kosten van de dagdagelijkse werking. De inschrijving is definitief na de overschrijving op rekening BE73 9733 9933 2260. Vermeld in de mededeling je volledige naam en ziekenhuis.

Sabine Maene

Namens VZW BSWZ

Opleiding eigenschappen

Startdatum 17-05-2022
Einddatum 17-05-2022
Max. deelnemers Onbeperkt
Ingeschreven 65
Sluitingsdatum 04-05-2022
Prijs per persoon €55,00

Helaas volzet

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.