.

Sociale voorzieningen: vervoersregeling oncologie, dialyse en cardiale revalidatie + IGO

Beste collega,

Graag nodigen wij jou uit voor de derde provinciale vorming Oost-Vlaanderen van de beroepsvereniging sociaal werkers in ziekenhuizen op donderdag 07/10/21 met het thema ‘sociale voorzieningen: organisatie vervoer & inkomensgarantie ouderen”.

Vanuit de provinciale werkgroep Oost Vlaanderen hebben we jullie begin 2021 bevraagd over de noden ivm opleiding sociale voorzieningen. Hieruit kwam dat het merendeel de nood heeft aan een vorming rond tussenkomsten vervoer. Dit zowel in het kader van een oncologische behandeling alsook voor dialyse en cardiale revalidatie. Alsook rond het thema inkomensgarantie ouderen (IGO).

Els Meerbergen, expert kankerzorg Kom Op Tegen Kanker, zal een uiteenzetting geven over de tussenkomsten vervoer in het kader van oncologische behandeling, cardiale revalidatie en dialyse.

Sven De Ridder, consulent pensioenen dienst maatschappelijk werk Bond Moyson, zal de inkomensgarantie ouderen toelichten. 

De vorming is gericht tot sociaal werkers werkzaam op de dienst sociaal werk van een algemeen, universitair, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis in de provincie Oost-Vlaanderen.

Indien u zich enkel voor één van de sprekers wenst in te schijven, is dit mogelijk, gelieve dit bij uw inschrijving te vermelden.

Wij kijken alvast uit naar jouw inschrijving

Vriendelijke groeten,

Voor BSWZ vzw                                                                                                              
Sabine Maene
Voorzitter          

Opleiding eigenschappen

Startdatum 07-10-2021 13:30
Einddatum 07-10-2021 17:00
Registratie Startdatum 13-09-2021
Max. deelnemers 100
Ingeschreven 16
Aantal plaatsen 84
Sluitingsdatum 05-10-2021
Prijs per persoon Gratis

Helaas volzet

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.