.

Opleidingstraject beginnende sociaal werkers – 2021/2022

Beste collega,

Het sociaal werk in de ziekenhuizen is heel specifiek en genereert eigen noden.  Om hieraan tegemoet te komen voorziet de beroepsvereniging een opleidingstraject voor beginnende sociaal werkers.

Wij richten ons hierbij tot sociaal werkers met maximum 5 jaar ervaring in de sociale dienst van een algemeen, universitair, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis.  Om de interactie tijdens de sessies te bevorderen laten we maximum 25 deelnemers toe.  Het traject bestaat uit 9 modules, het opzet is dat alle modules gevolgd worden.

Het opleidingstraject wordt mede gefinancierd door de FOD Volksgezondheid in het kader van kwaliteitsverbetering. Ziekenhuizen die kandidaten inschrijven voor dit opleidingstraject betalen 250€  per deelnemer lidmaatschap en genieten aldus een jaar lang van alle ondersteuning door BSWZ voor hun sociale dienst.  Koffie en broodjeslunch zijn voorzien en kosteloos voor de deelnemers.

Inschrijven kan via de website https://www.bswz.be/vorming-en-opleidingen/opleidingen-bswz , uiterlijk tegen 30/09/2021.  Je vermeldt je naam, het ziekenhuis waar je werkt, de datum van je indiensttreding als sociaal werker op de sociale dienst en de diensten waar je nu voor werkt: bvb hartheelkunde, pediatrie, …

Het aantal inschrijvingen is beperkt omdat we zoveel mogelijk sociaal werkers uit de verschillende Vlaamse ziekenhuizen de kans willen geven de opleiding te volgen.  Voor 09/10/2021 laten we je weten of je al dan niet kan deelnemen. Daarna ontvang je een betalingsverzoek.  Na ontvangst van je betaling, bent je definitief ingeschreven. Het is niet mogelijk om het  lidmaatschap (gedeeltelijk) terug te storten.

Bij het volgen van alle modules, krijg je op het einde van de opleiding een certificaat van deelname.

Wij kijken alvast uit naar jouw inschrijving!

Vriendelijke groeten,

Voor BSWZ vzw

Sabine Maene

Voorzitter

Opleiding eigenschappen

Startdatum 01-10-2021
Einddatum 01-10-2022
Max. deelnemers Onbeperkt
Registered 35
Sluitingsdatum 30-09-2021
Prijs per persoon €250,00

Helaas volzet of inschrijfdatum is verlopen

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.