.

Opleiding leidinggevende 2024

De beroepsvereniging organiseert in 2024 een opleidingstraject leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden of adjuncten van de dienst sociaal werk in ziekenhuizen.

Het sociaal werk in de ziekenhuizen is heel specifiek en genereert eigen noden. Als leidinggevende sta je voor de complexe uitdaging om die noden te vertalen naar zowel het management als naar de praktijk. Hierbij moet je rekening houden met de context van hoge werkdruk, beperkte middelen en verwachtingen van verschillende stakeholders.

Wij richten ons tot leidinggevenden van de dienst sociaal werk (al dan niet ingebed in de dienst patiëntenbegeleiding) van een algemeen, universitair, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis.
We streven naar een veilig leerklimaat dat onderlinge uitwisseling en intervisie mogelijk maakt. We beperken het aantal deelnemers tot 15 om actieve deelname te faciliteren. Het traject omvat 3 modules die op elkaar inspelen en elkaar versterken.

De opleiding wordt mede gefinancierd door de FOD Volksgezondheid in het kader van kwaliteitsverbetering. Aan de deelnemers vragen we een inschrijvingskost van €250. Koffie en broodjeslunch zijn in het inschrijvingsgeld inbegrepen. Praktische informatie en een overzicht van de 3 modules vind je verder in deze brief.

Uitnodiging opleiding leidinggevende 2024

Opleiding eigenschappen

Startdatum 21-03-2024 09:00
Einddatum 11-06-2024 17:00
Sluitingsdatum 01-03-2024
Max. deelnemers 15
Registered 10
Aantal plaatsen 5
Prijs per persoon €250,00
Locatie Baarbeekhoeve

Helaas volzet of inschrijfdatum is verlopen

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.