Online platform studiedag BSWZ

Naar jaarlijkse traditie nodigen we jullie uit voor de “studiedag” van de Beroepsvereniging Sociaal Werkers Ziekenhuizen (BSWZ).

Gezien de huidige COVID19 maatregelen gaat deze “studiedag” online door. Op onze website stellen we van 16/3/21 tot 16/6/21 een online vormingsplatform ter beschikking rond het thema sociale voorzieningen.

Binnen de sociale voorzieningen is er tijdens de laatste jaren heel wat gewijzigd. Veel voorzieningen kwamen onder de Vlaamse bevoegdheid, kregen andere namen en voorwaarden. Vanuit BSWZ willen we met dit een online vormingsplatform een overzicht geven van de huidige sociale voorzieningen.

Aan de hand van de door BSWZ ontwikkelde flowcharts (volgens leeftijdscategorie -18 jaar, 18 – 65 jaar, + 65 jaar) geven 5 sprekers enkele presentaties die beschikbaar worden gesteld op het online vormingsplatform.

Kristien Buelens, dienstverantwoordelijke Sociale Dienst GZA Ziekenhuizen, zal duiding geven bij het gebruik van de flowcharts.

Bart Maes, Ludo Claeys en hun collega’s binnen het FONS (Vlaamse uitbetaler Groeipakket) werkte verschillende presentaties uit rond het Groeipakket. Ze geven een algemene inleiding over de mogelijkheden van het Groeipakket en gaan specifiek in op de instapcriteria, toelagen in het kader van gezinsbeleid, voorwaarden meerderjarigen, kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, overgangsmaatregelen en het startbedrag.

Karin De Moor, maatschappelijk assistente bij de FOD Sociale zekerheid, directie generaal Personen met een handicap, spijkert de kennis bij aangaande de uitkeringen (IVT en IT) en de sociale en fiscale voordelen van de FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap.

Jelle Batens, maatschappelijk assistent Liberale Mutualiteit, gaat dieper in op de Vlaams sociale bescherming (zorgbudget zwaar zorgbehoevende, zorgbudget personen met een handicap en zorgbudget ouderen met een zorgnood), voorzieningen en tussenkomsten van het RIZIV (bijzonder solidariteitsfonds, derdebetalersregeling, verhoogde tegemoetkoming, globaal medisch dossier, maximumfactuur, tussenkomst vervoer, forfait chronisch zieken, hulp aan derden, palliatief statuut en incontinentieforfait), de verschillende fondsen (kankerfonds Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker), VAPH (persoonsvolgend budget, tussenkomst voor hulpmiddelen en aanpassingen en de rechtsreeks toegankelijke hulp) en de waarborg ernstig zieken via de hospitalisatieverzekering.

Opleiding eigenschappen

Startdatum 18-03-2021
Einddatum 16-06-2021
Registratie Startdatum 16-03-2021
Max. deelnemers Onbeperkt
Ingeschreven 558
Sluitingsdatum 01-06-2021
Prijs per persoon Gratis

Helaas volzet