.

MODULES CRISISHULPVERLENING EN ROUW

Bepaalde gebeurtenissen waarvoor je als patiënt in een acute situatie wordt opgenomen kunnen emotioneel, relationeel en sociaal heel ingrijpend zijn.

Als sociaal werker ben je de steunfiguur waar patiënt, familie en het medisch team op kan terugvallen in deze  crisissituaties.

Om een professionele ondersteuning te kunnen bieden als sociaal werker bieden we deze module aan om je handvaten aan te rijken naar hoe we in de praktijk omgaan met onverwachte gebeurtenissen die vaak als heel stressvol worden ervaren door collega’s. 

De lesgevers zullen samen met hun collega’s die dagdagelijks ondersteuning bieden op de spoedgevallendienst van hun ziekenhuis, toelichting geven aan de hand van praktijkvoorbeelden en aandacht besteden aan specifieke hulpverlengingsmethodieken.

De vorming is gericht tot sociaal werkers van een algemeen, universitair, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis. We richten ons voornamelijk naar sociaal werkers die nog maar een beperkte ervaring hebben in crisishulpverlening. Wij verwachten een participatieve inzet van alle aanwezigen.

Voor de collega’s die reeds het traject ‘beginnende sociaal werkers volgen’, zit dit opleidingsonderdeel reeds in het aanbod vervat, dus dienen jullie hier niet op in te schrijven.

SPREKERS

Dirk Aerts, diensthoofd patiëntenbegeleiding in het Imeldaziekenhuis zal op een interactieve en concrete manier sociaal werkers enkele belangrijke principes van crisisinterventie bijbrengen.

Fatima El Hadj, is werkzaam als sociaal werker in het Imeldaziekenhuis. Ze brengt een getuigenis vanuit eigen ervaring. Aan de hand van concrete situaties zal ze de mogelijke pijn -en aandachtspunten bespreken waarmee  een sociaal werker tijdens een crisishulpverlening kan geconfronteerd worden.

Miranda Van De Wiele, diensthoofd patiëntenbegeleiding in het UZ Antwerpen, gaat dieper in op de processen van rouw en verlies. Verlieservaring is niet alleen aanwezig bij een overlijden, maar ook bij verlies van functionaliteit t.g.v. amputatie e.d.

Veerle Slock is werkzaam in het UZA als sociaal werker op spoedgevallen, niertransplanten volwassen en kindernefrologie en zal spreken namens eigen ervaringen en concrete situaties.

DATUM EN LOCATIE

 

Dinsdag 7/05/2024 te KAVA congres centrum Antwerpen Consciencestraat 41a - 2018 Antwerpen

 

PROGRAMMA

 

9u: aankomst

9.30u start vorming

12u lunch (inbegrepen)

13u namiddag sessie

16u afsluiting

Wij kijken alvast uit naar jouw inschrijving!

Vriendelijke groeten,

Vanuit BSWZ

Voorzitters

Elke Lagae

Joeri De Munck

Coördinator

Tina Visser

Opleiding eigenschappen

Startdatum 07-05-2024 09:00
Einddatum 07-05-2024 16:00
Sluitingsdatum 30-04-2024
Max. deelnemers 25
Registered 11
Aantal plaatsen 14
Prijs per persoon gratis
Locatie KAVA congres centrum

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.