.

MODULE VREEMDELINGENRECHT Vreemdelingen & toegang tot medische zorgen

De gevolgen van het statuut dat iemand krijgt kan verstrekkende gevolgen hebben. Het is belangrijk dat we als sociaal werker de nodige kennis en vaardigheden hebben om iemand correct te adviseren en gericht door te verwijzen in dit juridisch complexe landschap.

We bieden in deze opleidingsmodule:          

  • Inzichten in de verschillende verblijfsstatuten en de rechten op gezondheidszorg die eraan gekoppeld zijn; 
  • Welke medische zorgen een persoon die illegaal verblijft recht heeft;
  • Na de vorming zelfstandig info kunnen opzoeken op de websites van de overheid;
  • De mogelijkheid tot uitwisseling van praktische informatie met sociaal werkers die dagelijks vragen krijgen rond de toegang tot medische zorgen van vreemdelingen.

Vragen die aan bod komen:  

  • Kan je op de verblijfskaart zien of een vreemdeling is ingeschreven in het ziekenfonds? 
  • Wie betaalt je medische kosten als je geen verblijfskaart hebt?
  • Wat is dringende medische hulp?
  • Kan je een verblijfskaart krijgen om medische redenen?

De vorming is gericht tot sociaal werkers werkzaam op de dienst sociaal werk van een algemeen, universitair, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis.

 

SPREKERS

Karen Vereycken master sociaal werk en Inge Raus: sociaal verpleegkundige, staan dagelijks in de praktijk van het sociaal werk in de ZAS ziekenhuizen. Daar werken zij hoofdzakelijk met patiënten die geen Belgische mutualiteit hebben of niet in regel zijn.

 Erica Van Dijk: Juriste bij Helder Recht, gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht

 

DATUM EN LOCATIE

16 mei 2024 van 9u-16.30u

 

LOCATIE:  

Antwerpen KAVA Congress centrum (tuinzaal)

Consciencestraat 41a - 2018 Antwerpen

https://www.kava.be/bereikbaarheid-KAVAcongrescentrum

 

PROGRAMMA

9.00u-9.30u: verwelkoming

9.30u-12u: deel 1

12u-13u: pauze

13u-16u: deel 2

16u-16.30u: afsluiting

KOSTPRIJS

De vorming is kosteloos, maar inschrijven is wel noodzakelijk.

Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 25 personen.

Wij kijken alvast uit naar jouw inschrijving!

Vriendelijke groeten,

Vanuit BSWZ

Voorzitters

Elke Lagae

Joeri De Munck

Coördinator

Tina Visser

Dit vormingsmoment kan ingericht worden dankzij de steun van:

VVVL

in het kader van kwaliteitsverbetering sociaal werk in het ziekenhuis

Opleiding eigenschappen

Startdatum 16-05-2024 09:00
Einddatum 16-05-2024 16:30
Sluitingsdatum 02-05-2024
Max. deelnemers 25
Registered 25
Aantal plaatsen 0
Prijs per persoon gratis
Locatie KAVA congres centrum

Sorry, de opleiding is nu vol en we kunnen geen registratie(s) meer accepteren

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.