.

MODULE (BUITEN)GERECHTELIJKE BESCHERMING - Leuven (ONLINE)

BESCHERMINGSMAATREGELEN BIJ (ON)BEKWAAMHEID BINNEN DE WERKCONTEXT VAN EEN ZIEKENHUIS

online deelname enkel mogelijk voor deel 1

Wanneer we denken aan de termen zorgvolmacht, wilsonbekwaamheid, bewind … zijn maatschappelijk werkers steeds betrokken in dit complexe proces.

Maatschappelijk werkers in een ziekenhuis hebben oog voor de impact van de ziekte op de verschillende levensdomeinen van patiënten. In het verlengde hiervan zetten wij in op het informeren van patiënten en hun naasten, zodat zij een weloverwogen beslissing kunnen nemen.

Maar wat als patiënten onbekwaam zijn om hun wil te uiten en hierdoor ook handelingsonbekwaam zijn? Welke beschermingsmaatregelen bestaan er dan en bieden zij een kader, waarbinnen naasten of derden in de mogelijkheid zijn om bepaalde rechtshandelingen in de plaats van de patiënt te stellen?

Deze vorming start met een toelichting van enkele belangrijke begrippen zoals wilsonbekwaamheid versus handelingsonbekwaamheid en een overzicht van de verschillende buitengerechtelijke beschermingsmaatregelen zoals de ‘zorgvolmacht’.

Vervolgens wordt er uitgebreid stilgestaan bij het wettelijk kader van de meest omvattende  beschermingsmaatregel met name: het bewind over de persoon en/of zijn goederen.

Sprekers

Dr. Christophe Lemmens, gastprofessor sinds 2014 Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek bij de Universiteit Antwerpen. Sinds 2013 is hij ingeschreven aan de balie van Leuven en verbonden aan het kantoor. Sinds 2020 is hij partner van het advocatenkantoor.

Hij schrijft op regelmatige basis wetenschappelijke publicaties over diverse thema’s en geeft lezingen in binnen- en buitenland.

Deze vorming richt zich op sociaal werkers werkzaam op de dienst sociaal werk van een algemeen, universitair, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis.

Programma

Deel 1:

9u30u - 12u: uiteenzetting wettelijk kader bewind en zorgvolmacht door Christophe Lemmens

 

Wij kijken alvast uit naar jouw inschrijving!

Vriendelijke groeten,

Vanuit BSWZ

Voorzitters

Elke Lagae

Joeri De Munck

 

Coördinator

Tina Visser

 

Dit vormingsmoment kan ingericht worden dankzij de steun van:

VVVL

in het kader van kwaliteitsverbetering sociaal werk in het ziekenhuis

Opleiding eigenschappen

Startdatum 04-06-2024 09:30
Einddatum 04-06-2024 12:00
Sluitingsdatum 29-05-2024
Max. deelnemers Onbeperkt
Registered 24
Prijs per persoon Gratis
Locatie Online

Helaas volzet of inschrijfdatum is verlopen

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.