.

Minderjarigen in een crisissituatie

Beste collega,

Graag nodigen wij jou uit voor het eerste provinciale vorming Limburg van de Beroepsvereniging Sociaal Werkers Ziekenhuizen en de provinciale werkgroep Limburg op dinsdag 30/11/21.

Als sociaal werkers in de ziekenhuizen komen we in aanmerking met minderjarigen die zich in een crisissituatie bevinden. Gaande van een minderjarige waarvan de ouder moet worden opgenomen en deze geen opvang heeft tot het ongeboren kind van een kwetsbare zwangere. Door de gevoeligheid van deze situaties komen we als sociaal werkers in de ziekenhuizen in een kwetsbare positie. Op een vaak korte tijd moeten we overgaan tot hulpverlening en/of doorverwijzing. Met deze vorming wensen we hiervoor enkele handvaten te bieden.

De vorming is gericht tot sociaal werkers werkzaam op de dienst sociaal werk van een algemeen, universitair, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis in de provincie Limburg.

Vanwege de COVID19 maatregelen is het aantal deelnemers beperkt tot 40 personen.

Wij kijken alvast uit naar jouw inschrijving!

Vriendelijke groeten,

Voor BSWZ vzw                                                                                                              
Sabine Maene
Voorzitter          

Opleiding eigenschappen

Startdatum 30-11-2021 13:00
Einddatum 30-11-2021 16:30
Max. deelnemers 40
Ingeschreven 21
Aantal plaatsen 19
Sluitingsdatum 19-11-2021
Prijs per persoon Gratis

Helaas volzet

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICI√čNTE ZORG.