.

Gerechtelijke bescherming bij (on)bekwaamheid tegen de achtergrond van een algemeen/psychiatrisch ziekenhuis

Beste collega,

Graag nodigen wij jou uit voor de tweede provinciale vorming Vlaams-Brabant van de beroepsvereniging sociaal werkers in ziekenhuizen in samenwerking met de provinciale werkgroep Vlaams-Brabant op  donderdag 25/11/21 met het thema ‘Gerechtelijke bescherming bij (on)bekwaamheid tegen de achtergrond van een algemeen/psychiatrisch ziekenhuis’.

Tijdens deze vorming gaan we op een interactieve en praktijkgerichte wijze aan de slag met de belangrijkste concepten en principes m.b.t. gerechtelijke bescherming van kwetsbare personen in het ziekenhuis. Wat is het verschil tussen bewindvoering en een zorgvolmacht? Heeft een vertrouwenspersoon dezelfde bevoegdheden als een formele vertegenwoordiger? Wie beslist over de patiënt als hij/zij dat zelf niet meer kan? Kan iedereen een beschermingsmaatregel opstarten? Waar vind je terug of voor jouw patiënt reeds bescherming geldt? En wat heeft gerechtelijke bescherming te maken met de uitoefening van de rechten van de patiënt?

De vorming is gericht tot sociaal werkers werkzaam op de dienst sociaal werk van een algemeen, universitair, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis in de provincie Vlaams-Brabant.

Vanwege de COVID19 maatregelen is het aantal deelnemers beperkt.

Wij kijken alvast uit naar jouw inschrijving!

Vriendelijke groeten,

Voor BSWZ vzw
Sabine Maene
Voorzitter

Opleiding eigenschappen

Startdatum 25-11-2021 13:30
Einddatum 25-11-2021 16:30
Registratie Startdatum 05-10-2021
Max. deelnemers 20
Ingeschreven 20
Aantal plaatsen 0
Sluitingsdatum 19-11-2021
Prijs per persoon Gratis

Sorry, de opleiding is nu vol en we kunnen geen registratie(s) meer accepteren

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.