.

De rol van de maatschappelijk werker bij bemiddeling van patiëntsituaties en conflictueuze relaties met of tussen familieleden - 5 03 2024

Beste collega’s,

Vorming is een belangrijke pijler om onze patiënten beter te kunnen helpen en als hulpverlener krijgen we de kans om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en verrijkende inzichten te verwerven.

In samenwerking met de beroepsvereniging nodigen we jullie dan ook graag uit op onze volgende vorming op 5 maart 2024 in AZ Delta – Campus Rumbeke. 

Thema : “De rol van de maatschappelijk werker bij bemiddeling van patiëntsituaties en conflictueuze relaties met of tussen familieleden”.

Bemiddeling bij patiëntsituaties en conflicten tussen familieleden is een belangrijk aspect geworden binnen onze hulpverlening, vooral in situaties waarin emotionele spanningen hoog kunnen oplopen.

Voor deze bijscholing hebben we volgende sprekers uitgenodigd :

Elien Demarré (ombudsvrouw AZ groeninge) en Els Vermeersch (ombudsvrouw AZ Delta) nemen ons mee als bemiddelaar in deze boeiende materie. We hebben gevraagd om op basis van een aantal concrete casussen dit onderwerp te verduidelijken, concrete tips te geven en een antwoord te formuleren op volgende vragen:

Welke positie nemen wij in? Welke rol nemen wij op? We doen alles in het belang van de patiënt, maar wat als kinderen niet door dezelfde deur kunnen? Hoe organiseren we een gesprek? Of houden we ons er liever zo ver mogelijk buiten?...

De vorming is gericht tot sociaal werkers van een algemeen, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis in West Vlaanderen.

Wij kijken alvast uit naar jouw inschrijving!

Namens

de studie- en vormingsgroep medisch maatschappelijk werk West-Vlaanderen

en

BSWZ

 

Dit vormingsmoment kan ingericht worden dankzij de steun van:

VVVL

Opleiding eigenschappen

Startdatum 05-03-2024 14:00
Einddatum 05-03-2024 17:00
Sluitingsdatum 29-02-2024 23:55
Max. deelnemers 30
Registered 27
Aantal plaatsen 3
Prijs per persoon gratis
Locatie AZ Delta campus Rumbeke

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.