.

BSWZ opleidingstraject leiderschapsontwikkeling 2022

logo vzwbswz web 01De beroepsvereniging organiseert in 2021 een opleidingstraject leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden van de dienst sociaal werk in ziekenhuizen.

Het sociaal werk in de ziekenhuizen is heel specifiek en genereert eigen noden. Als leidinggevende sta je voor de complexe uitdaging om die noden te vertalen naar zowel het management als naar de praktijk. Hierbij moet je rekening houden met de context van hoge werkdruk, beperkte middelen en verwachtingen van verschillende stakeholders.

Wij richten ons tot leidinggevenden van de dienst sociaal werk (al dan niet ingebed in de dienst patiëntenbegeleiding) van een algemeen, universitair, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis. We streven naar een veilig leerklimaat dat onderlinge uitwisseling en intervisie mogelijk maakt. We beperken het aantal deelnemers tot 15 om actieve deelname te faciliteren. Het traject omvat 3 modules die op elkaar inspelen en elkaar versterken.

Opleiding eigenschappen

Startdatum 16-03-2022
Einddatum 13-05-2022
Registratie Startdatum 12-01-2022
Max. deelnemers 16
Ingeschreven 16
Aantal plaatsen 0
Sluitingsdatum 28-02-2022
Prijs per persoon 250 euro incl broodjeslunch

Sorry, de opleiding is nu vol en we kunnen geen registratie(s) meer accepteren

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.