.

Image

Onbetaalde ziekenhuisfacturen: inzetten op preventie loont

Een recente enquête van Zorgnet-Icuro bij de Vlaamse algemene en psychiatrische ziekenhuizen toont een lichte daling van het bedrag aan patiëntenfacturen dat onbetaald blijft.

Ziekenhuizen zetten sterk in op preventie, en dat loont. Een goede begeleiding door de sociale diensten, het betrekken van het OCMW, én het actief informeren van de patiënt over de kostprijs van zijn behandeling vormen de kernelementen van een proactief beleid met aandacht voor kwetsbare patiënten.

HET SOCIAAL WERK IN HET ZIEKENHUIS HEEFT ALS DOELSTELLING OM HET WELZIJN VAN DE CLIËNT EN DE MENSEN IN ZIJN OMGEVING TE BEVORDEREN IN HET KADER VAN ZIJN GEZONDHEID EN ZIJN BEHANDELING BINNEN HET GEÏNTEGREERD ZORGPROCES, MET SPECIFIEKE AANDACHT VOOR DE SOCIALE DETERMINANTEN VAN HET GEZONDHEIDSPROBLEEM VAN DE CLIËNT