.

Image
Adviesnota evenwichtig stagebeleid

Adviesnota evenwichtig stagebeleid

"Tot voor enkele jaren kregen we hoofdzakelijk vanuit de opleiding sociaal werk of verpleging optie sociale of de banaba opleiding Sociale gezondheidszorg de vraag om stagiairs te begeleiden. Ondertussen zijn er heel wat verwante opleidingen bijgekomen die ook binnen de ziekenhuizen op sociaal werk stage willen lopen.

Niet evident om door het bos nog de bomen te zien staan en een keuze te maken tussen de verschillende kandidaat stagiairs met een verscheidenheid aan opleidingen.

De beroepsvereniging heeft daarom een adviesnota opgemaakt. Uiteraard heeft het ziekenhuis nog steeds de autonomie om hiervan af te wijken. De nota bevat ook een aantal vuistregels om een stage te faciliteren met een voorstel van engagement van het ziekenhuis en verwachtingen van de stageplaats naar stagiaire en opleidingsinstelling.

We hopen met deze adviesnota jullie verder geholpen te hebben in het uitwerken van een evenwichtig stagebeleid."

HET SOCIAAL WERK IN HET ZIEKENHUIS HEEFT ALS DOELSTELLING OM HET WELZIJN VAN DE CLIËNT EN DE MENSEN IN ZIJN OMGEVING TE BEVORDEREN IN HET KADER VAN ZIJN GEZONDHEID EN ZIJN BEHANDELING BINNEN HET GEÏNTEGREERD ZORGPROCES, MET SPECIFIEKE AANDACHT VOOR DE SOCIALE DETERMINANTEN VAN HET GEZONDHEIDSPROBLEEM VAN DE CLIËNT