.

Image

dag2 lesdeel1 inhoud

SPREKER(S):

Esther Van Reeth en Filip Van Roey, beiden werkzaam sinds 2000 als maatschappelijk werker in het psychiatrisch ziekenhuis UPC KU Leuven.

Esther Van Reeth is sinds 2017 coördinator van het Competentiecentrum Sociaal Werk en

Filip Van Roey was jarenlang, als opname- en onthaalverantwoordelijke- dienst volwassenen verantwoordelijk voor het opmaken van attesten voor patiënten aan het begin van hun opname.

 

LESONDERWERP:  

Tips en Tricks m.b.t. de opmaak van attesten en (medische)verslagen.

 

LESDOELEN: 

De maatschappelijk werker kan na het volgen van dit opleidingsonderdeel:

  1. Inschatten of er een attest/(medisch) verslag nodig is?
  2. Stilstaan bij voor wie dit attest/verslag is bestemd en wat het beoogde doel is?
  3. Beter inschatten welke informatie dit attest/verslag moet bevatten volgens het principe need-to-know versus bad-to-know.
  4. Op basis hiervan medische verslagen nalezen en/of de behandelende arts op dit vlak adviseren