.

Hier vind je informatie over scholen die de opleidingen sociaal werken en/of sociaal verpleegkundige organiseren. Daaronder vind je een overzicht van de eigen opleidingen, nascholingen en studiedagen

Alle opleidingen tot sociaal werker of sociaal verpleegkundige

Hier vindt u een overzichtje van de verschillende onderwijsinstellingen die een opleiding tot sociaal werker of sociaal verpleegkundige aanbieden:

Inspiratiedag Sociaal Werk en Sociaal Beleid

Het thema van dit jaar is 'Mensen tot hun (sociale) rechten laten komen.' waarin we focussen op non-take-up of niet-gebruik, het fenomeen waarbij personen hun (sociale) rechten niet opnemen omwille van drempels in de wetgeving, administratie,etc.

CHi -opleiding: Communiceren in oncologie voor sociaal werkers (5-daagse)

In samenwerking met hogeschool PXL (Hasselt) stelt het CHi de nieuwe communicatieopleiding voor sociaal werkers voor.

Opleidingen Cédric Hèle-instituut

Beste zorgverlener,

Graag stellen we u een aantal opleidingen voor die gepland staan in het voorjaar 2019 en waarvoor nog plaatsen beschikbaar zijn.

Uitnodiging jaarlijkse studiedag op 19 maart n.a.v. werelddag sociaal werk: 'Positieve gezondheid... mee spinnen aan het web'

Op dinsdag 19/03/2019 focussen we op 'positieve gezondheid'.

Vaak gaat de aandacht uit naar de klachten en gezondheidsproblemen die mensen hebben én het daarbij horende medische plaatje. Positieve gezondheid legt het accent niet alleen op de ziekte, maar kijkt naar alle dimensies die het leven van mensen betekenisvol maakt. Hoe wij als sociaal werkers in ziekenhuizen een bijdrage kunnen leveren om de focus te verruimen, krijgen we te horen op de studiedag.

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.