.

Hier vind je informatie over scholen die de opleidingen sociaal werken en/of sociaal verpleegkundige organiseren. Daaronder vind je een overzicht van de eigen opleidingen, nascholingen en studiedagen

Studiedag: “Interdisciplinaire en transmurale samenwerking als troef en kwaliteitsnorm in de zorg”

Op 20 maart, werelddag sociaal werk 2018, organiseerden we traditiegetrouw onze jaarlijkse studiedag. André Vyt en Veerle Opstaele verzorgden de lezingen in de voormiddag. Jullie vinden hier hun presentaties.

Opleidingstraject beginnende sociaal werkers

Het sociaal werk in de ziekenhuizen is heel specifiek en heeft ook zijn eigen noden. Om hieraan tegemoet te komen voorziet de beroepsvereniging in een opleidingstraject voor beginnende sociaal werkers.
Wij richten ons hierbij tot sociaal werkers met maximum 5 jaar ervaring in de sociale dienst van een algemeen, universitair, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis. Om de interactie tijdens de sessies te bevorderen laten we maximum 25 deelnemers toe. Het is vanzelfsprekend de bedoeling dat alle 9 modules gevolgd worden.

Onlineopleiding over de antidiscriminatiewetgeving

De bedrijfswereld voelt een groeiende nood aan informatie over diversiteitsbeleid en antidiscriminatiewetgeving. Unia besloot een online opleiding te ontwikkelen om hieraan tegemoet te komen, mede omdat online cursussen ondertussen goed ingeburgerd zijn in de bedrijfswereld.

We willen jullie, sociaal werkers attent maken op deze site.

Sociaal werk... stevig stappen op een slappe koord! Over ethiek, deontologie en beroepsgeheim

De afgelopen jaren heeft de beroepsvereniging, samen met externe experten hard gewerkt aan een beroepscode voor sociaal werkers in ziekenhuizen. Op de ‘World Social Work day’ hebben we daarom als centrale thema’s gekozen voor ethiek, deontologie en beroepsgeheim. Hiernaast wensen wij eveneens de initiatieven van het voorbije jaar van onze beroepsvereniging toe te lichten.

Radicalisering & polarisering

Organisaties worden vandaag de dag geconfronteerd met vragen over het thema (de)radicalisering en positieve identiteit. Met deze studiedag wil de Lokale Integrale Veiligheidscel van de Stad Hasselt en de politiezone Limburg Regio Hoofdstad samen met de PXL Social Work professionals handvaten aanreiken.

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.