.

Sociaal werk... stevig stappen op een slappe koord! Over ethiek, deontologie en beroepsgeheim

De afgelopen jaren heeft de beroepsvereniging, samen met externe experten hard gewerkt aan een beroepscode voor sociaal werkers in ziekenhuizen. Op de ‘World Social Work day’ hebben we daarom als centrale thema’s gekozen voor ethiek, deontologie en beroepsgeheim. Hiernaast wensen wij eveneens de initiatieven van het voorbije jaar van onze beroepsvereniging toe te lichten.

Graag nodigen wij u uit op de jaarlijkse studiedag van de Beroepsvereniging Sociaal Werkers Ziekenhuizen. Deze studiedag gaat door op dinsdag 15 maart 2016 van 9u30 – 15u30.

De afgelopen jaren heeft de beroepsvereniging, samen met externe experten hard gewerkt aan een beroepscode voor sociaal werkers in ziekenhuizen. Op de ‘World Social Work day’ hebben we daarom als centrale thema’s gekozen voor ethiek, deontologie en beroepsgeheim. Hiernaast wensen wij eveneens de initiatieven van het voorbije jaar van onze beroepsvereniging toe te lichten.

Programma:

09u30 Onthaal met koffie 10u00 Inleiding Initiatieven Beroepsvereniging Sociaal Werkers Ziekenhuizen (Sabine Maene) 10u15 De verhouding tussen wet, code en ethiek in het proces van goede beroepsuitoefening of: hoe de regels volgen soms niet goed is. (Agnes Verbruggen)  11u00 Pauze 11u30 Online zijn waar onze doelgroep zit (via mail of facebook), is OK. Maar wat met privacy en beroepsgeheim? (Philippe Bocklandt)  13u00 Lunch  14u00 Beroepsgeheim met aandacht voor het medisch en sociaal dossier (Herman Nys)  15u30 Slot

Sprekers:

Agnes Verbruggen is maatschappelijk assistente, sociologe en juriste. Bovendien is zij lector sociologie en beroepsethiek aan de HoGent, gastlector ‘Deontologie van de bemiddelaar’ aan de Universiteit Antwerpen en erkend bemiddelaar in familiale en sociale zaken. Zij is auteur van de boeken De ziel van de stiel, Sociaal >weer< werk en Ethische knopen doorhakken in sociaal werk>. Zij geeft vorming, begeleiding en existentiële supervisie aan hulpverleners, teams en hun managers.

Philippe Bocklandt is docent en onderzoeksmedewerker onlinehulp -verbonden aan de Arteveldehogeschool – sociaal werk Gent. Hij is onder andere redacteur van het boek ‘Niet alle smileys lachen. Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk’.

Herman Nys is jurist en doceert medisch recht aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is voorzitter van het AZ Nikolaas en LUCAS. Hiernaast is hij tevens directeur van het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht. Hij publiceert in binnen- en buitenland over recht en gezondheidszorg en is adviseur van de Europese Commissie.

Locatie en bereikbaarheid:

De studiedag gaat door in De Hoorn, Sluisstraat 79 te Leuven. U vindt de ingang van De Hoorn naast de shop ‘Nieuwe Wereld Wijnen’. Parkeren is mogelijk in de Sluisstraat, gebruik hier de blauwe parkeerschijf. Bovendien zijn er alternatieve parkeermogelijkheden in de buurt van de Hoorn (zie bijgevoegd plan). De Hoorn is eveneens bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanuit station Leuven kan u de bus nemen (perron 11, bus 600 – buitenringbus; neem halte Leuven Vaartkom).

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.