.

Samenwerken met patiëntenverenigingen: niet vanzelfsprekend!

Samenwerken met patiëntenverenigingen: niet vanzelfsprekend!

Beste collega’s,

Als sociaal werkers weten we dat een ziekte of beperking impact heeft op iemands verdere leven. Eens de beschermde ziekenhuisomgeving wordt losgelaten zijn er nieuwe handvaten nodig. Uiteraard werken we hiervoor samen met een heel arsenaal aan eerstelijnsvoorzieningen. Echter zien we dat in een latere fase van het ziekteproces ook lotgenotencontacten erg waardevol kunnen zijn.

Maar hebben we voldoende zicht op het aanbod, de kwaliteit, de inhoud van deze patiëntenverenigingen? Hoe kunnen wij als sociaal werkers een beroep doen op de inzet van en doorverwijzing naar deze organisaties? Op welke manier kan het aanbod en de kennis vanuit het Vlaams Patiëntenplatform ons helpen in onze taken?

Vragen die een antwoord zullen krijgen op onze eerste provinciale vorming Limburg BSWZ op donderdag 16 maart 2023. De vorming is gericht tot sociaal werkers van een algemeen, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis in de provincie Limburg. Sociaal werkers van buiten de provincie kunnen eventueel ook aansluiten.

Download hier de uitnodiging

 

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.