.

Radicalisering & polarisering

Organisaties worden vandaag de dag geconfronteerd met vragen over het thema (de)radicalisering en positieve identiteit. Met deze studiedag wil de Lokale Integrale Veiligheidscel van de Stad Hasselt en de politiezone Limburg Regio Hoofdstad samen met de PXL Social Work professionals handvaten aanreiken.

Hoe kan je binnen jouw organisatie tekenen van radicalisering herkennen? Waar kun je terecht met vragen en wie zijn de aanspreekpunten? Hoe werk je aan preventie en positieve identiteit? Daarnaast is er ook aandacht voor duiding over de eigenheid van de Islam.

vorming detail

Tijdens de dag zal er voldoende ruimte zijn om vragen te stellen. Bovendien kunnen de aanwezigen via een evaluatieformulier ookinput geven over een eventueel vervolgtraject.

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICI√čNTE ZORG.