.

Groepsinschrijving

Voer informatie in het onderstaande formulier in om de groepsregistratie voor evenement De rol van de maatschappelijk werker bij bemiddeling van patiëntsituaties en conflictueuze relaties met of tussen familieleden - 5 03 2024 te voltooien.

Aantal Leden
Informatie deelnemers

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.