.

BASISTRAJECT 2024 - DAG5 : SOCIALE RECHTEN

BSWZ data

DAG 5 10/12/2024 te Antwerpen

LD1: 9:00-10:30

(NON) TAKE- UP SOCIALE RECHTEN

Inhoud

Toelichting flowcharts + casuïstiek

meer informatie

Spreker(s)

Esther Van Reeth en Kristien Buelens

LD2:10:45-12:15

HET ZIEKENFONDS: TUSSENKOMST IN GENEESKUNDIGE ZORGEN

Inhoud

• Opdracht van de ziekenfondsen (binnen de ZIV wetgeving en buiten de ZIV wetgeving)

o   Aanvullende diensten  & voordelen

o   Rol van de dienst Maatschappelijk Werk binnen ZF

• Verzekerbaarheid  - basisprincipes

• Verhoogde tegemoetkoming / Maximumfactuur  / Globaal Medisch Dossier  /statuut chronische aandoeningen

• Maatregelen voor chronisch zieken (forfait chronisch zieken, palliatief forfait, incontinentieforfaits)

• Bijzonder Solidariteitsfonds

• Hulpmiddelen via de ziekteverzekering  (stoma, haarprothesen, …)

• Vervoersonkosten bij medische behandeling

meer informatie

Spreker(s)

Van Langenhoven Els en Vandenabeele Jozefien

LD3:13:15-14:45

AANVRAAG ZIEKTEUITKERING IN DE PRAKTIJK+ TOEGESTANE ACTIVITEITEN TIJDENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Inhoud

·       Recht op uitkeringen (Zelfstandigen versus Werknemer)

·       Aangifte van arbeidsongeschiktheid

·       Rol van de adviserend arts

·       Erkenning

·       Bepalen basisuitkering  (invloed gezinslast op de uitkering )

·       Hulp van derden RIZIV

·       Arbeidsongeschiktheid & tewerkstelling ( re-integratietrajecten/herscholing/deeltijdse werkhervatting/Terug naar Werk coach/traject

·       invaliditeitsuitkering: wat na 1 jaar ziekte uitkering?  (wijziging dagbedrag, fiscale voordelen,…  )

meer informatie

Spreker(s)

Van Langenhoven Els en Vandenabeele Jozefien

LD4 15:00-16:30

VERZEKERBAARHEID EN INVLOED OP KOSTPRIJS BEHANDELING

Inhoud

toelichting opnameverklaring

toelichting samenstelling ziekenhuisfactuur AZ en PZ

Impact onverzekerbaarheid op kostprijs ziekenhuis

meer informatie

Spreker(s)

Annabelle Van den Mooter

 

Wil je je inschrijven, klik dan HIER

Opleiding eigenschappen

Startdatum 10-12-2024 09:00
Einddatum 10-12-2024 16:30
Max. deelnemers 20
Prijs per persoon Prijs á €250,00 is voor gehele basistraject
Locatie KAVA congres centrum - Antwerpen

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.