.

5-daagse verdiepende opleiding voor sociaal werkers in oncologie (gratis!)

Wil je als sociaal werker je verder verdiepen in onco-gerelateerde thema’s? Dan is de 5-daagse communicatieopleiding van het Cédric Hèle instituut iets voor jou.


Deze gratis communicatietraining start in oktober 2023 in Gent en zal inzetten op:

  • Theoretische kaders en praktische oefeningen
  • Vertalen van onco-specifieke thema’s naar sociaal werk
  • Werken met verschillende methodieken: beeldmateriaal, casussen, rollenspelen …
  • CHi 

KLIK HIER VOOR MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.