Sociaal werkers in ziekenhuizen ijveren voor meer erkenning

De sociaal werkers in de ziekenhuizen willen meer erkenning. Zij spelen immers een centrale rol in de ‘geïntegreerde en continue zorg’ van de toekomst.

Van de overheid vragen zij een helder omschreven opdracht, duidelijke normen en een gepaste financiering. Sabine Maene van AZ Sint-jan Brugge geeft tekst en uitleg.

pdf2015 Zorgwijzer 51