Ervaringsdeskundigen zorgen voor meer kwaliteit in ziekenhuizen

Wat doen ervaringsdeskundigen in ziekenhuizen? Wat betekenen ze voor patiënten en zorgverleners? Het doctoraatsonderzoek van Eva Castro geeft antwoord.

Iedereen een stem

Iedereen wil de zorg verbeteren. Dat staat buiten kijf. Maar om dat op een structurele en duurzame manier te kunnen doen, moeten we elke stem aan het woord laten. Daarin spelen ervaringsdeskundigen een belangrijke rol.

Lees het hele artikel