alertpijlpijlcurvecurve-invertedGroupfacebookgoogle-plusinstagrampijlslotjeGroup 5Group 2 Copy 3Path 9twitterPage 1youtube

Artikels

Onbetaalde Facturen
28.03.19

Onbetaalde ziekenhuisfacturen: inzetten op preventie loont

Een recente enquête van Zorgnet-Icuro bij de Vlaamse algemene en psychiatrische ziekenhuizen toont een lichte daling van het bedrag aan patiëntenfacturen dat onbetaald blijft. Ziekenhuizen zetten sterk in op preventie, en dat loont. Een goede begeleiding door de sociale diensten, het betrekken van het OCMW, én het actief informeren van de patiënt over de kostprijs van zijn behandeling vormen de kernelementen van een proactief beleid met aandacht voor kwetsbare patiënten.

Gswzfod
02.10.17

Gids sociaal werk in ziekenhuizen FOD

Met deze gids willen we de ziekenhuizen een instrument aanreiken om de inhoud van het sociaal werk in hun instelling te helpen verduidelijken en zichtbaarder te maken.

Gids Sociaal Werk in Ziekenhuizen FOD
Zorgwijzer1
02.10.17

Sociaal werkers in ziekenhuizen ijveren voor meer erkenning

De sociaal werkers in de ziekenhuizen willen meer erkenning. Zij spelen immers een centrale rol in de ‘geïntegreerde en continue zorg’ van de toekomst. Van de overheid vragen zij een helder omschreven opdracht, duidelijke normen en een gepaste financiering. Sabine Maene van AZ Sint-jan Brugge geeft tekst en uitleg.

Zorgwijzer 51
Beleidsaanbevelingen
10.09.17

Beleidsaanbevelingen sociaal werk in ziekenhuizen

Het ziekenhuis neemt vandaag een heel andere plaats in binnen de gezondheidszorg dan enkele decennia geleden.  Een gezondheidszorg waar niet langer de hospitalisatie de norm is, maar waar men steeds meer evolueert naar een systeem waarbij de cliënt  in de mate van het mogelijke behandeld wordt in zijn natuurlijke omgeving .  En het is algemeen aanvaard dat ook sociale factoren  en gezondheid  elkaar beïnvloeden.

De Beleidsaanbevelingen