Privacy beleid

Dit is de website van de beroepsvereniging Sociaal Werkers Ziekenhuizen Vzw
Ons postadres is Molenbergstraat 27, 2840 Rumst
Ons ondernemingsnummer is 0642958164

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons beheerd.
Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

uw domeinnaam (ip adres) uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)
Deze informatie wordt gebruikt

om de inhoud van onze website te verbeteren
om u later te contacteren voor doeleinden in lijn met de doelen van de beroepsvereniging

Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?

Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:

via e-mail:
via telefoon: +32 (0)472 56 48 31
per post: Molenbergstraat 27, 2840 Rumst

Mailings

Als u ons uw postadres via het web meedeelt kan u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie nuttig voor sociaal werkers in ziekenhuizen en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Kan u mailings ontvangen van andere organisaties waarmee wij professioneel samenwerken. Deze organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren: zorg, onderwijs, overheid.

Als u geen mailings van deze organisaties (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

Telefoonnummers

Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt kan u telefonisch gecontacteerd worden door ons met betrekking tot informatie over onze werking of over opkomende evenementen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Ook kan u telefonisch gecontacteerd worden door andere organisaties waarmee wij samenwerken. Deze organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren: zorg, onderwijs, overheid. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

GSM-nummers

Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt kan u via tekstberichten (SMS/MMS/ed) gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze werking of over opkomende evenementen.Indien u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. Ook kan u tekstberichten (SMS/MMS/ed) voor ontvangen van andere organisaties waarmee wij samenwerken zijn indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren: zorg, onderwijs, overheid.

Indien u niet meer wenst dat uw GSM-nummer nog doorgegeven wordt aan andere bedrijven/organisaties voor het ontvangen van dergelijke tekstberichten, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.

NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

E-mailadressen

Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons met betrekking tot informatie over onze werking of over opkomende evenementen. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. Ook kan u e-mails voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere organisaties waarmee wij samenwerken indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren: zorg, onderwijs, overheid. Indien u niet meer wenst dat uw GSM-nummer nog doorgegeven wordt aan andere organisaties voor het ontvangen van dergelijke e-mails, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.

NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

Robinson-lijst

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)

Verdere informatie

Onze organisatie kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons “privacy-beleid”. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met onze organisatie zelf, op het hierboven vermelde adres.