.

Sociaal werk doet ertoe!

Sociaal werk doet ertoe! Dat willen Sterk Sociaal Werk, Sociale School Heverlee (UCLL) en KULeuven op dinsdag 15 maart 2022 laten zien en ervaren. Ook al zijn sociaal werkers en hun realisaties vaak weinig zichtbaar, ze hebben wel degelijk impact.


Sociaal werkers creëren verbinding tussen mensen onderling, tussen mensen en organisaties, tussen mensen en de samenleving. Ze zetten mensen in hun rechten en geven hen een stem. Maar wat ze doen, is moeilijk aantoonbaar en niet steeds tastbaar.
Hoe kunnen we als sociale werk(er) dit ogenschijnlijk ongrijpbare laten zien? Hoe maken we realisaties zichtbaar? Hoe meten en evalueren we impact? Hoe brengen we dit in kaart? Hoe geven we de mensen met wie we werken hierin een cruciale stem? Hoe betrekken we diegenen die het minst aansluiting vinden? Welke kaders kunnen we hiervoor hanteren? Wat zijn good practices? Wat kunnen we hieruit leren?
Tijdens de WSDW 2022- Leuven gaan we samen in op deze vragen. We blikken vooruit vanuit onderzoek en inspireren vanuit enkele goeie praktijkvoorbeelden. Professionals en opleiding, studenten en docenten, ontmoeten elkaar en gaan in gesprek tijdens een feestelijk netwerkevent.
Samen impactvol sociaal werk zichtbaar maken, maakt het sociaal werk sterker en de waardering vanuit de samenleving groter. Je kan je hier inschrijven.

BETROUWBARE EN VERSTAANBARE INFORMATIE/ADVIES VERSTREKKEN OVER HET OPNAMEPROCES IN HET ZIEKENHUIS, DE SOCIALE WETGEVING, RECHTEN, JURIDISCHE ADMINISTRATIEVE ZAKEN, DE SOCIALE KAART EN HET GEZONDHEIDSZORG IN HET ALGEMEEN

Meer nieuws