.

Overlijden Ria Cnuts

We vernamen het droeve nieuws dat Ria Cnuts op 8 februari overleed in het AZ Vesalius te Tongeren.

Ria was er jarenlang diensthoofd patiëntenbegeleiding en werkte enthousiast mee aan de opstart van onze beroepsvereniging. We voelen mee met haar familie, vrienden en met haar collega's in het ziekenhuis en wensen hen veel steun en sterkte.

Cnuts_Ria_-_Rouwkaart.pdf

 

BETROUWBARE EN VERSTAANBARE INFORMATIE/ADVIES VERSTREKKEN OVER HET OPNAMEPROCES IN HET ZIEKENHUIS, DE SOCIALE WETGEVING, RECHTEN, JURIDISCHE ADMINISTRATIEVE ZAKEN, DE SOCIALE KAART EN HET GEZONDHEIDSZORG IN HET ALGEMEEN

Meer nieuws