04.03.19 Overzicht

Oproep: start een transmurale onco-intervisie binnen je eigen regio en krijg een CHi-opleiding aangeboden!

Wij bieden de kans aan 2 zorgverleners (psycholoog of sociaal werker) om gratis deel te nemen aan
onze opleiding ‘Train the trainer: intervisie geven’ die doorgaat in september 2019 (meer informatie:
https://www.chicom.be/evenementen/chi-opleiding-train-trainer-intervisie-geven). Zo willen we
zorgverleners stimuleren om een transmurale intervisie rond oncologische thema’s op te zetten in hun
eigen regio.
Voorwaarden:
- Je bent psycholoog of sociaal werker
- Je bent werkzaam in oncologie of je hebt affiniteit met onco-gerelateerde thema’s
- Je hebt als doelstelling het opzetten van een transmurale intervisie in je regio
- Je hebt al concrete stappen gezet hiervoor of je hebt al duidelijke ideeën hoe dit te realiseren
- Je hebt contacten/samenwerkingen met andere onco-zorgverleners in je regio, binnen en
buiten het ziekenhuis
- Je bent gemotiveerd voor het volgen van een opleiding om deze intervisie in goede banen te
leiden
Overtuig ons van je ambitie en plannen! Graag je motivatie en CV ten laatste 26 april 2019 aan: veronique.gerits@cedric-heleinstituut.be

Afbeelding Logo