.

Care4AYA vzw - een aanbod voor jongeren met kanker en hun naasten

Jaarlijks krijgen in België ongeveer 800 jongvolwassenen (AYA’s = Adolescents & Young Adults) te horen dat ze kanker hebben. De ziekte treft hen in de bloei van hun leven, wanneer ze volop in ontwikkeling zijn. Door hun leeftijd, tussen 18 en 30 jaar, vallen jongeren die kanker hebben of hebben gehad, tussen wal en schip: ze zijn te oud voor een kinderafdeling maar voelen zich ook in de zorg voor volwassenen niet altijd thuis.

Sociaal werkers in de ziekenhuizen kregen van ons een schrijven i.v.m. beroepsprocedure IFIC.

De BSWZ besliste om het IFIC aan te schrijven over de onvolledige functieomschrijving van de sociaal werkers in de ziekenhuizen. U heeft als individuele sociaal werker ook de mogelijkheid om beroep aan te tekenen. We richtten via email een uitgebreid schrijven naar een brede groep van sociaal werkers.  Het volledige schrijven vindt u hier onder. Heeft u dit schrijven niet gehad en wil u ook graag de bijgevoegde documentatie ontvangen? Vraag er gerust naar via het contactformulier op deze website.

Opleiding Communicatie in Oncologie – Gent (5-daagse) gefinancierd door het Kankerplan

Het Cédric Hèle instituut (kortweg CHi) is een kennis- en vormingsinstituut voor psychosociale oncologie in Vlaanderen. Het CHi wordt sinds 2010 aangesteld door het Kankerplan om jaarlijks te voorzien in een 5-daagse opleiding communicatie voor 150 onco-professionelen (voor artsen, verpleegkundigen, sociaal werkers en andere paramedici).

Sociaal Werk Conferentie 2018

De sociaalwerkconferentie is een initiatief van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het Steunpunt WVG, de drie Vlaamse Masteropleidingen Sociaal Werk en de Vlaamse Opleidingen Sociaal Werk.

Nieuwe Website Beroepsvereniging Sociaal Werkers Ziekenhuizen

Beste collega's

Met gepaste trots gooien we de vernieuwde website in de ether. Het heeft enige moeite gekost en vele uren belangeloze inzet van enkele bestuursleden, maar we mogen zeggen dat deze website die we lieten ontwikkelen met de financiële steun van de FOD Volksgezondheid, Leefmilieu en Veiligheid van de voedselketen, niet langer mocht uitblijven voor een beroepsvereniging als de onze.

Het is vandaag immers een noodzaak om snel zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken. Een website is dan het uitgelezen middel.