.

17 maart = werelddag sociaal werk

Een extra dikke pluim aan iedereen op deze werelddag sociaal werk. Ook in deze moeilijke coronatijden zijn sociaal werkers in ziekenhuizen er voor de kwetsbare patiënten. Een dikke merci daarvoor!

Annulatie studiedag 'Wie ziek en arm is betaalt de rekening.' op 17 maart én de laatste opleidingsdag voor beginnende sociaal werkers op 12 maart.

Enkele ziekenhuizen geven vandaag het advies om medewerkers die aan het bed van de patiënt staan tijdelijk niet te laten deelnemen aan studiedagen en congressen om de kans op een besmetting met het coronavirus te beperken. Allicht gaan andere ziekenhuizen deze voorzorgsmaatregel volgen. We beslissen daarom om zowel de laatste opleidingsdag in de cyclus voor beginnende sociaal werkers als onze jaarlijkse studiedag op international social work day te annuleren. We verschuiven beiden naar een latere datum die nog beslist moet worden.

Jaarlijkse studiedag op 17 maart, de international social work day: 'Wie ziek en arm is, betaalt de rekening'

Arm maakt ziek en ziek maakt arm, een slogan die bij velen gekend is. Ziek zijn gaat samen met gezondheidskosten, kosten die voor velen te hoog zijn. Als ziekte tot arbeidsongeschiktheid leidt of bij handicap, kom je op de sociale ladder in een lagere categorie terecht en zie je zo ook de sociale kansen in de maatschappij drastisch verminderen. We verdiepen ons tijdens deze studiedag in de leefwereld van de persoon in armoede en leren hoe we als sociaal werkers hiermee kunnen omgaan. Welke drempels ervaren deze patiënten in de gezondheidszorg van vandaag en hoe kunnen wij hen als sociaal werkers handvaten bieden tot een gelijkwaardige zorg? Hoe kunnen wij hen helpen hun rechten maximaal te benutten?

Voorstelling hernieuwde uitgave van het boek "Ethische knopen. Leidraad voor doordacht sociaal werk."

Je bent op 21 november van harte welkom in Antwerpen voor de voorstelling van een hernieuwde uitgave van het boek "Ethische knopen. Leidraad voor doordacht sociaal werk."

Sociaal Werk aan zet Memorandum

Samen met de werkgroep sociale diensten algemene ziekenhuizen van Zorgnet-Icuro en de beroepsvereniging voor sociaal werkers in ziekenhuizen willen we een forum zijn voor de uitwisseling van informatie, volgen we maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en is het de bedoeling te anticiperen op beleidskeuzes. Dit gebeurt vanuit de betrachting te pleiten voor optimale psychosociale zorg voor de cliënt.