Waarvoor staat BSWZ?

Waarvoor staat BSWZ?

Raad van Beheer

 

 

 

BSWZ staat voor Beroepsvereniging Sociaal Werkers Ziekenhuizen.

Iedereen zal het er over eens zijn dat het gezondheidslandschap voortdurend in beweging is. Dit stelt het sociaal werk in ziekenhuizen voor uitdagingen. Hiervoor zijn we genoodzaakt om blijvend te anticiperen op beleidskeuzes en maatschappelijke ontwikkelingen.

Vanuit deze vaststelling en de nood aan een erkend en gedragen beroepsprofiel, groeide de idee tot het oprichten van een beroepsvereniging voor sociaal werkers in ziekenhuizen. Wij zijn overtuigd van het belang om ook een stem naar het beleid te verzekeren en hopen door het bundelen van onze krachten (zowel openbare als privé ziekenhuizen, maar ook universitaire, algemene en psychiatrische) meer invloed te kunnen uitoefenen op beleidsbeslissingen.

We willen als onafhankelijke organisatie onze stem laten horen in beleidsbeslissingen opdat er in de ziekenhuizen voldoende aandacht en zorg is voor de psycho-sociale problemen van patiënten en hun naasten.

Als beroepsvereniging willen we daarom prioriteit geven aan belangenbehartiging en vertegenwoordiging van sociaal werk in ziekenhuizen naar de overheid en het brede middenveld.

In het kader van een verdere professionalisering stellen we ons verder als opdracht  initiatieven te nemen om de  kwaliteit van ons beroep te bewaken en te verbeteren. We denken hierbij aan het ontwikkelen van een eigen deontologische beroepscode, kennisoverdracht, opvolgen van maatschappelijke ontwikkelingen, uitwisselen van goede praktijken, het organiseren van vormingsinitiatieven en het stimuleren van onderzoek (evidence based sociaal werk).

Op 14 oktober 2010 ging BSWZ officieel van start en organiseerde een kick-off... Het fotoverslag vindt je hier.