Vorming

Open lesdag postgraduaat ethiek: ‘stimuleren van een ethische zorgcultuur in een zorgorganisatie'

Omschrijving: 

Ethos wil de aandacht voor de ethiek binnen zorgorganisaties op de agenda plaatsen. Niet enkel specifieke geladen klinische of zorggerelateerde problemen hebben nood aan een ethische reflectie, maar ook de organisatie van zorg vraagt een dergelijke reflectie.

Vorming "signalen van welzijn en veiligheid"

Omschrijving: 

Programma

De training omvat drie trainingsdagen en twee dagdelen begeleide intervisie.

Signalen van veiligheid is een oplossingsgericht model.

Subscribe to RSS - Vorming