Studiedag BSWZ: Sociaal werk... stevig stappen op een slappe koord! Over ethiek, deontologie en beroepsgeheim.

   
   Studiedag BSWZ: 

   Sociaal werk... stevig stappen op een slappe koord! 
   Over ethiek, deonthologie en beropesgeheim.

 

Deze studiedag ging door op 15 maart 2016.

De afgelopen jaren heeft de beroepsvereniging, samen met externe experten hard gewerkt aan een beroepscode voor sociaal werkers in ziekenhuizen. Op de ‘World Social Work day’ hebben we daarom als centrale thema’s gekozen voor ethiek, deontologie en beroepsgeheim

Sprekers:
Philippe Bocklandt is docent en onderzoeksmedewerker onlinehulp -verbonden aan de Arteveldehogeschool – sociaal werk Gent. Hij is onder andere redacteur van het boek ‘Niet alle smileys lachen. Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk’.

Zijn presentatie vind je hier.

 

Herman Nys is jurist en doceert medisch recht aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is voorzitter van het AZ Nikolaas en LUCAS. Hiernaast is hij tevens directeur van het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht. Hij publiceert in binnen- en buitenland over recht en gezondheidszorg en is adviseur van de Europese Commissie.

Zijn prensetatie vind je hier.