Open lesdag postgraduaat ethiek: ‘stimuleren van een ethische zorgcultuur in een zorgorganisatie'

Datum: 
Friday, 4 March, 2016 - 09:00
Omschrijving: 

Ethos wil de aandacht voor de ethiek binnen zorgorganisaties op de agenda plaatsen. Niet enkel specifieke geladen klinische of zorggerelateerde problemen hebben nood aan een ethische reflectie, maar ook de organisatie van zorg vraagt een dergelijke reflectie.

dr. Hans van Dartel uit Den Bosch, Nederland heeft als ethicus expertise opgebouwd in het domein van “ethiekbeleid” in zorgvoorzieningen en is o.m. redacteur en medeauteur van het boek “In gesprek blijven over goede zorg” dat in 2014 verscheen.   Daarnaast hebben we nog twee leidinggevenden uitgenodigd die binnen hun zorgvoorziening initiatieven opzetten om een reflectieve zorgcultuur te bevorderen. Hun idealen, good practices en tips vanuit de praktijk sluiten de voormiddag af. In de namiddag wordt er op interactieve wijze in kleine groepen verder gewerkt rond subthema’s als leiderschap en communicatie.

De folder vind je hier.