Vorming "signalen van welzijn en veiligheid"

Datum: 
Tuesday, 1 March, 2016 - 09:30
Omschrijving: 

Programma

De training omvat drie trainingsdagen en twee dagdelen begeleide intervisie.

Signalen van veiligheid is een oplossingsgericht model.

Dat betekent dat we het model Signalen van Veiligheid hebben (een 3 kolommen model) om assessment te doen en vervolgens daarop verder te werken waarmee, naast een startassessment, tevens een procesbeschrijving ontstaat.

De eerste trainingsdag bestaat uit de basis van oplossingsgericht werken. In de tweede dag maken we kennis met een drie kolommen model wat we gebruiken in de Signalen van Welzijn. Dit model Signalen van Welzijn is bruikbaar voor gezins- en individuele hulp (en dienst) verlening en steunt op de basis die we in dag 1 geleerd hebben. Bedoeling van de Signalen van Welzijn is een handelingsniveau te creëren waarbij de vaardigheden die werkers nodig hebben voor de Signalen van Veiligheid in te trainen. Met andere woorden, als werkers de oplossingsgerichte vaardigheden en een bij behorend 3 kolommen model kunnen gebruiken bij laag risico op Misbruik, Mishandeling en Verwaarlozing, dan zijn ze steeds zeer geoefend in hun dagelijks werk om zonder moeite steeds de overstap te kunnen maken naar de Signalen van Veiligheid wanneer zij hoog risico tegen komen.

De derde trainingsdag wordt het model Signalen van Veiligheid behandeld en geoefend waarbij we alle in de voorgaande dagen geleerde vaardigheden en gedachten nodig hebben.

Onze trainingen bestaan uit korte blokjes theorie om vervolgens met de deelnemers en het behandelde onderdeel te oefenen (kennis moet tenslotte ook nog “van je hoofd naar je handen”)

Na iedere trainingsdag ontvangen de deelnemers een selectie aan korte artikelen die de stof van de dag betreffen en hen helpen de trainingsdag in perspectief te zetten.

Tijdens de twee dagdelen begeleide intervisie brengen de deelnemers werkvragen mee die met behulp van de oplossingsgerichte modellen van een antwoord voorzien worden.

De oplossingsgerichte intervisie modellen die je hier leert, kun je daarna zelfstandig gebruiken in je intervisie sessies binnen je organisatie.

Praktische info

Waar?

De Oever vzw
Smetstraat 19
3501 Wimmertingen

Wanneer?

1e dag: dinsdag 01/03/2016, 9u30-16u30
2e dag: donderdag 24/03/2016, 9u30-16u30
3e dag: donderdag 21/04/2016, 9u30-16u30
1e intervisie: dinsdag 10/05/2016, 9u30-13u
2e intervisie: disndag 13/09/2016, 9u30-13u

Hoe inschrijven?

Mailen naar  jan.theuwen@deoever.be voor 15/02/2016.
Na bevestiging van deelname ontvang je de factuur

Bedrag:   € 275

Begeleiding:

Wim Braamse
www.vraagkracht.nl

Deelnemers:

Deze bijscholing is bedoeld voor hulpverleners die werken met kinderen en/of jongeren op individuele basis, in leefgroepen of in gezinsbegeleiding.

De groepsgrootte is MAXIMAAL 15 deelnemers.