Raad van Beheer

Waarvoor staat BSWZ?

Raad van Beheer

 

 

 Sabine Maene (l), huidige voorzitster en Lieve Vanderlinden (r), vorige voorzitster

 

BSWZ is een feitelijke vereniging die aangestuurd wordt door de Raad van Beheer. Deze Raad van Beheer komt minimaal vier maal per jaar samen en is samengesteld uit:

Voorzitter:  Sabine Maene
Ondervoorzitter: Dirk Aerts
Secretaris: Griet De Bodt
Penningmeester: Patrick Bode

Lid:

Lid:

Lid:

Lid:

Lid:

Lid:

Lid:

Lid:

Lid:

Lid

Lid:

Lid:

Lieven Vanderlinden

Patricia Fruyt

Kristien Buelens

Annemarie Moens

Corry Deschamps 

Tom Baert

Elke Lagae

Esther Van Reeth

Miranda Van De Wiele

Raf Jacobs

Wendy Eerdekens

Marleen Vandenberghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leden van de Raad van Beheer oefenen hun mandaat uit ten persoonlijke titel en onafhankelijk van de instelling waarin zij tewerkgesteld zijn.

De statuten van de vereniging kunnen opgevraagd worden bij de voorzitter van de Raad van Beheer.

De jaarlijkse algemene vergadering, waarop alle leden worden uitgenodigd, wordt georganiseerd in de eerste helft van het kalenderjaar, uiterlijk 30 juni.